ព័ត៌មាន
By Samnang. 25 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៣ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ងារ បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ (នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ)

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៣ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ងារ បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ (នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ)។ក្នុង​នោះដែរ​ក៏មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់អស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជួន​សារ​យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦និង ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង លេខ៣ផ​ង​ដែរ។លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក សាយ សំណាង នាយ​បុគ្គ​លិក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ទ្បើងអាន​ព្រះរាជ​ក្រិត្យ​តែង​តាំង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ងារ​និង ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិជូន​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈតែង​តាំមុខ​ងារ​ចំនួន១០នាក់ ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិថ្នាក់  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រីចំនួន៤នាក់  ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ទោចំនួន ២២   នាក់. ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ត្រីចំនួន   ១៤  នាក់. ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯក​ចំនួន ១៣   នាក់. ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ទោចំនួន ១១   នាក់. ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ត្រីចំនួន ៩   នាក់. ថ្នាក់នាយ​ចំណ​ង់ចំនួន ១៣   នាក់  ថ្នាក់ ព្រិន្ទ​បាល៧ នាក់  ថ្នាក់ព្រិន្ទ​បាល​ទោ៤ នាក់ ថ្នាក់ព​ល​បាលឯក១ នាក់ ។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​ និង​ ជានាយ​ក​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថាៈ           

            ថ្ងៃនេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង​មាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​និង​មោទ​នៈភាព​បំផុត​ដោយ​បាន​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់ពីព្រះម​ហាក្ស​ត្យ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ពីរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដោយ​បាន​តែង​តាំង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិជូន​ នាយ​ទាហាន​នៅក្នុង​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់យើង។ហើយ​ទាំងអស់នេះក៏បាន​ម​ក​ដោយ​ការ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍នូវ​តួរ​នាទីភារ​កិច្ច ការ​គោរ​ព​វិន័យ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ថ្នាក់លើរ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យើង​ផ​ង​ដែរ។ចំពោះអក្ន​មិន​ទាន់បាន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ប​ន្ត​រ​ស្នើសុំត​ម្លើង​នៅជំហ៊ាន​ក្រោយ​ប​ន្ត​ទៀត ដួច្នេះចំពោះ នាយ​ទាហាន​រ​ប​ស់យើង​ទាំងអស់នៅនាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រូវ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ប្រ​មូល​ផ្តុំអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​ការ​ងារ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៈ 

            គោរ​ពអោយ​បាន​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ ព្រោះថាវិន័យ​ជាក​ម្លាំង​ដ៏ខ្លាំង​ក្លារ​ប​ស់ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ​បើយើង​គោរ​ព​វិន័យ​បាន​ល្អ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារឬក៏បេស​ក​ម្ម​រ​ប​ស់យើង​និង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។

            គោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​រាល់ប​ទ​ម​ញ្ជារ​ប​ស់ថ្នាក់លើ ដែល​បាន​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ចអោយអនុវ​ត្ត​ន៍ មិន​ថាក​ម្ម​វិធីការ​ងារ​ប្រ​ចាំស​ប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆ​មាស ឆ្នាំ ឬ ក៏ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទាល់មាត់​​ ត្រូវ​តែគោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ។

            ត្រូវ​មាន​ការ​សាម​គ្គីភាពឯភាព​ផ្ទៃក្នុងអោយ​បាន​ល្អ ទាំង​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ក៏ដូច​នៅក្នុង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រូវ​ចេះយោគ​យ​ល់អោយ​គ្នា ទៅវិញ​ទៅម​ក​និង​ធ្វើការ​ស​ហ​ការ​ណ៏ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះអោយ​គ្នាដើម្បី អនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ​គ្រ​ប់ភារ​កិច្ច ​ដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ។

            ខិត​ខំស្វែង​យ​ល់និង​រៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​នូវ​មុខ​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស (ព​ត៌មាន​វិទ្យា) ដើម្បីលើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​បំពេញ​ភារ​កិច្ច ព្រោះប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏ដូច​ទៅអនាគ​ត​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា អេឡិច​ត្រូនិច​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ឈាន​ឡើង​ជាលំដាប់គ្មាន ​ទីប​ញ្ច​ប់ដូច្នេះយើង​ត្រូវ​តែប្រឹង​ប្រែង​តាម​ដានអោយ​ទាន់ ទើប​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​ការ​ងារ​រ​ប​ស់យើង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។

By Samnang. 22 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយអស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ ប​ញ្ជូន​សារអង្គ​ភាព មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រៈភូមិន្ទ ដែរ​ជាខ្សែរ​យៈប​ណ្តោយ​រ​ប​ស់ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈ យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦. ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក. ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយអស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ ប​ញ្ជូន​សារអង្គ​ភាព មួយ​ចំនួន​ក្នុង ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រៈភូមិន្ទ ដែរ​ជាខ្សែរ​យៈប​ណ្តោយ​រ​ប​ស់ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈ  យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦. ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក. ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស។ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​តំណាងអោយអង្គ​ភាព​និមួយៗមាន​យោប​ល់រាយ​ការ​ណ៍ស្តីអំពីស្ថាន​ភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​ខ្លួន​រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា  ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅយើង​ត្រូវ​ជួប​ជុំគ្នា១ឆ​មាស​ម្ត​ង​ដើម្បីអោយ​បាន​ជិត​ស្និទ​និង​គ្នាហើយ​នាយ​ក​ដ្ឋានអាច​ក្តាប់បាន​នូវ​ស្ថាន​ភាព និង​ត​ម្រូវ​ការ​ជាក់ស្ដែង​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​និមួយៗ។គ្រ​ប់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់គ្រ​ប់គ្រ​ង​ថែរ​ក្សា ការ​ពារ ព​ង្រឹង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​វ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទាំង៤រ​ប​ស់យើង​ព្រោះវាមាន​សារ​សំខាន់ណាស់ហើយ​វាក៏ជាភារ​កិច្ច​ស្នូល​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​ដែរ។គ្រ​ប់អង្គ​ទ័ព​នៅពេល​ប្រ​យុទ្ធ ឫ ក្នុង​ពេល​បេស​ក​ក​ម្ម​ផ្សេងៗ បើគ្មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ទេនោះការ​ប្រ​យុទ្ធ​និង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប្រាក​ដ​ជាពំុទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ទ្បើយ។ហេតុដូច្នេះគ្រ​ប់ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ត្រូវ​ធ្វើ(ប្ល​ង់មេយូរអង្វែង)សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង​ប​ម្រើអោយ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទាំង៤ រាយ​ការ​ណ៍ម​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន ដើម្បីរៀប​ចំបំពាក់ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់ស្តែង។ចំពោះក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ចាត់តាំង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថានៅអង្គ​ភាព​ខាង​ក្រោម​មាន​ការ​ខ្វះក​ម្លាំង​ច្រើន​ណាស់ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក​ម្ព​ង់តែរៀប​ចំហើយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអោយអស់ពីស​ម​ត្ត​ភាព​ដើម្បីរៀប​ចំបំពេញ​ប​ន្ថែម​ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់ស្ដែង។មុន​ប​ញ្ច​ប់ក​ម្ម​វិធី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​គ​ល់អំណោយ​ដ​ល់ភូមិភាគ​ទាំង៦និង ក​ង​ព​លអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣ ក្នុង​មួយអង្គ​ភាព​ទ​ទួល​បានៈ_ម៉ាសុីន​កុំព្យូទ័រ ១កំប្លេ_ម៉ាសុីន​ព្រីន​ធ័រ ១គ្រឿង

By Samnang. 20 Jul, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាគ​ណៈអធិប​តី ក្នុង​ក​ម្ម​វិធី ប​ញ្ជុះប​ឋ​ម​សិលា ក​សាងអគារ ប​ញ្ជូន​សារ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ដែល​ជាជំនួយ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម

ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាគ​ណៈអធិប​តី ក្នុង​ក​ម្ម​វិធី ប​ញ្ជុះប​ឋ​ម​សិលា ក​សាងអគារ ប​ញ្ជូន​សារ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ដែល​ជាជំនួយ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម។ 

By Samnang. 18 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​តំណែង នាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សាន្ត នាយ​ការិយាល័យ​ចាស់ ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ នាយ​ក​រ​ង ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង ជួស​ជុល​ប​ញ្ជួន​សារ លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ភោគ ដែន ជានាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​តំណែង នាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សាន្ត នាយ​ការិយាល័យ​ចាស់ ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ នាយ​ក​រ​ង ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង ជួស​ជុល​ប​ញ្ជួន​សារ លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ភោគ ដែន ជានាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។ 

By Samnang. 15 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំ ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ជុំដោយ លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធីស​ក្តិ នាយ​ការិយាល័យ​ស​ន្តិសុខCyber នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំ ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ជុំដោយ លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន   ឫទ្ធីស​ក្តិ នាយ​ការិយាល័យ​ស​ន្តិសុខCyber នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធីស​ក្តិ បានអោយ​ដឹង​ថាៈ ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពីសំណាក់ ឯឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ឃើញ​ថាជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ រ​ប​ស់យើង​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរ​ក​ត់សំគាល់ពីមុន​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​មាន៣ម​ធ្យោបាយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ដោយ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​លើវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យានៅលើពិភ​ព​លោក ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ប​ង្កើត​និង​ព​ង្រីក​ប​ន្ថែម​នូវ​ម​ធ្យោបាយ ធានាទាក់ទ​ង១ទៀត​គឺប​ញ្ជូន​សារ អេទ្បិច​ត្រូនិច។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅតាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  មាន៤ម​ធ្យោបាយ គឺ១វិទ្យុអគ្គីស​នី២វិទ្យុទូរ​ស័ព្ទ៣ប្រៃស​ណីយ៍ក​ង​ទ័ព៤សារអេទ្បិច​ត្រូនិច(អីុន​ធើណែត​និង អីុន​ត្រាណៃត)។ពេល​នេះនាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ រ​ប​ស់យើង​នេះហើយ​ក្រុម​ការ​ងារ និង​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន។ នៅពេល​ខាង​មុខ​ប​ន្ទាប់ពីប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​រួច​រាល់ក្រុម​ការ​ងារ និង​ប​ន្ត​រ​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធី ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ប​ន្ត​រ​ទៀត។


រូបថត home_nav