ព័ត៌មាន
By Samnang. 13 Jun, 2016​
នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ស្តីអំពី ស​ន្ទ​រ​ក​ថា ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីបិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ

នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ស្តីអំពី  ស​ន្ទ​រ​ក​ថា ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីបិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ៥ឆ្នាំ(២០១០-២០១៤) និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត៥ឆ្នាំ(២០១៥-២០១៩) និង​សេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៍ ។ ម​តិស្វាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុងឱកាស​បិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កំណែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  រ​យៈពេល៥ឆ្នាំ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ/ឧឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សេង សំឃិត នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

By Samnang. 06 Jun, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែឧស​ភានិង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែឧស​ភា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ប​ន្ទាប់ពីលោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ឃិន ឃៀង នាយ​ការិយាល័យ​ផែន​ការ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ដែល​ស​ម្រេច​បាន​ក្នុង​ខែឧស​ភានិង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦រួច​ម​ក តាម​ប​ណ្តាការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ចូល​រួម​មាន​យោប​ល់បំពេញ​ប​ន្ថែម​ទៅលើរ​បាយ​ការ​ណ៍។ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​យោប​ល់បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ក​រ​ងារ​ធំៗដែរ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រេច​បាន​នៅក្នុង​ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប្រ​ចាំខែ មិថុនា  ឆ្នាំ២០១៦ ប​ន្ត​រ​ដ​ល់អង្គ​ប្រ​ជុំ៕

By Samnang. 28 May, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឩស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​មូល​ដ្ឋាន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឩស​ភា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​មូល​ដ្ឋាន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្រោមអធិប​តីភាពឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ៕នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈប​ញ្ជូន​សារ​ជាជំនាញ​មួយ​ដែរ​កើត​មាន​ឡើង​នៅក្នុង​ស​ង្គ​ម​មួយ ប្រ​ទេស​មួយ​វាអាស្រ័យ​លើត​ម្រូវ​ការ​ចាំបាច់ ដែរ​មិនអាច​ខ្វះបាន​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ពីម​នុស្ស​ម្នាក់ទៅម​នុស្ស​ម្នាក់ ពីក្រុម​មួយ​ទៅក្រុម​មួយ ពីតំប​ន់មួយ​ទៅតំប​ន់មួយ ឬ ពីប្រ​ទេស​មួយ ទៅប្រ​ទេស​មួយ​ទៀត។ ដោយ​ឡែក​ផ្នែក​វិស័យ​ក​ង​ព័ទ​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​សារៈប្រ​យោជ​ន៍យា៉ង​សំខាន់បំផុតអាច​និយាយ​បាន​ថាជាស​រ​សៃឈាម​សំរាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​ទូទាំង​ក​ង​ព័ទ​ទោះក្នុង​ពេល​ប្រ​ទេស​មាន​ស​ង្រ្គាម ក៏ដូច​ជាមាន​ស​ន្តិភាព និយាយ​មួយ​បែប​ទៀត គឺ ជ័យ​ជំនះ ឬ ប​រា៉ជ័យ​វាអាស្រ័យ​ដោយ​ការ​រួម​ចំណែក យ៉ាង សំខាន់ រ​ប​ស់ ប​ញ្ជូន​សារ​នេះឯង។ដូច​ច្នេះ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជាជំនាញ​ដែល​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ល​ក្ខ័ការ​ស​ម្ងាត់ទាន់ពេល​វេលាម៉ត់ច​ត់ និង​ធានាស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព ប្រ​ទេស​ជាតិ។ការ​រៀប​ចំច​ង​ក្រ​ង ឯក​សារ ជំនាញ ប​ញ្ជូន សារ​មួយ​នេះយើង​ស្រាវ​ជ្រាវ រៀប​ចំ ឡើង​ក្នុង គោល​បំណ​ង​ចូល​រួម​បំពេញ​តំរូវ​ការ​យ​ល់ដឹង​តាម​សំណូម​ព​រ រ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន រ​ង ព​ល​ទាហាន ទាំងអស់និង​នាក់ស្រាវ​ជ្រាវ​ទាំង​ឡាយ។ ទ​ន្ទឹម និង​នោះដោយ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ពំុទាន់មានឯក​សារ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ សំរាប់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៅឡើយ​បាន​ជាយើង​ខិត​ខំ ប្រ​មូល ផ្តុំ ច​ង​ក្រ​ង និង​រៀប​ចំឡើង​តាម​ការ​ដែល​បាន​ឆ្ល​ង​តាម​វ​គ្គ សិក្សា ស្រាវ​ជ្រាវ ទាំង​ក្នុង​និង ក្រៅប្រ​ទេស​និង​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ជាក់ស្តែង​រ​ប​ស់យើង។ក​ម្រ​ង ឯក​សារ នេះនិង​ក្លាយ​ជាវិភាគ​ទាន​ដ៍មាន​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក លោក​ស្រី មិត្តអ្ន​កអាន ដែរ​ច​ង់ស្វែង​យ​ល់ពីជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។

By Samnang. 09 May, 2016​
ពិធីប​ញ្ចុះប​ឋ​ម​សិលាសាង​ស​ង់អាគារ​សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង​និង​ប​ន្ទ​ប់អនាម័យ​ចំនួន២ប​ន្ទ​ប់ ជាជំនួយឧប​ត្ថ​ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជូន​ចំពោះម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឺក​ថ្ងែទី០៩ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ(ភូមិទ​ន្លេកាទិល ឃុំសំរោង​ទ​ង ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ)បាន​រៀប​ចំពិធីប​ញ្ចុះប​ឋ​ម​សិលាសាង​ស​ង់អាគារ​ សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង​និង​ប​ន្ទ​ប់អនាម័យ​ចំនួន២ប​ន្ទ​ប់ ជាជំនួយឧប​ត្ថ​ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជូន​ចំពោះម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ឯកឧត្ត​ម អៀង វ៉េង​ស៊ុន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​សាធារ​ណៈការ​និង​ដឹក​ជ​ញ្ជូន និង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ង្វៀង អាញ់យុង ប្រ​ធាន​ស្ថានអនុព័ន្ធ​យោធាក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ ក្រ​ក​ម្ពុជា។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្ត នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ ន៍នៅក្នុង​ពិធីនោះថាៈ ជួស​មុខអោយ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​ ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត​ជ​ម្រាប​ជូន​នូវ​ប្រ​វ​ត្តិស​ង្ខេប​រ​ប​ស់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅភូមិទ​ន្លេកាទិល ឃុំសំរោង​ទ​ង ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ មាន​ផ្ទៃដីទំហ៊ំ១១៤៤៦០ម៉ែត្រ​ក្រ​ទ្បា៕ បាន​ចាប់ផ្តើម ក​សាង​ដោយ​គំនិត​និង​ការ​ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ដឹក​នាំប​ញ្ជារ​ ផ្ទាល់ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​បាន​ធ្វើការ​ បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ចំនួន១១វ​គ្គ រួច​ម​ក​ហើយ​មាន​សិក្ខារ​កាម​ស​រុប​ចំនួន៩៦០នាក់។ប​ច្ចុប្ប​ន្ន មានអាគារ​សិក្សារ​ចំនួន៣ខ្ន​ង អាគារ​ស្នាក់នៅ៣ខ្ន​ង អាគារ​ផ្ទះបាយ១ខ្ន​ង អាគារ​ឃ្លាំង​ស​ម្ភារៈ ១ខ្ន​ង និងអាគារ​ទីចាត់ការ១ខ្ន​ង។ខ្ញុំបាទ​ជំនួស​មុខអោយ នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង​នៅក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ ​ទាំងអស់សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រៀល​ជ្រៅចំពោះប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអាគារ​ សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង​និងអាគារ​ប​ន្ទ​ប់ទឹក​ចំនួន២ខ្ន​ង​ដែរ​មាន​ផ្ទៃក្រ​ទ្បាស ​រុប​ចំនួន៣៧២.៨៨ម៉ែត្រ​ក្រ​ទ្បា។
លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ង្វៀន អាញ់យុង ប្រ​ធាន​ស្ថានអនុព័ន្ធ​យោធាក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈ  ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ប្រ​វ​ ត្តិសាម​គ្គីជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ជាយូរ​ណាស់ម​ក​ហើយ​ដូច​ជាទ​ទួល​ សិក្ខាកាម​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទៅរៀន​សាលានាយ​ទាហ៊ាន​ប​ច្ចេក​ទេស​ វិទ្យុទាក់ទ​ង ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​វិស្វ​ក​រ បំប៉ន​នាយ​ទាហ៊ាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​រ​យៈពេល​ខ្លីនិង​ផ្លាស់ប្តូរ នាយ​ទាហ៊ាន​ធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​សិក្សាស្វែង​យ​ល់ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក យើង​និង​ប​ន្ត​រអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​នេះត​ទៅទៀត ៕ ជាទីប​ញ្ច​ប់លោក​វ​រ​សេនិយ៍ឯក ង្វៀន អាញ់យុង ប្រ​ធាន​ស្ថានអនុព័ន្ធ​យោធាក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ជូន​ព​រ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង អង្គ​ពិធីទាំង​មូល​មាន​សុក្ខ​ភាព​ល្អ ស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ។
នៅក្នុងឱកាស ​នោះដែរឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​ជាអង្គ​ភាព​មួយ​ ចំណុះផ្ទាល់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ជារៀង​រាល់ឆ្នាំនៅទីនេះតែង​តែបើក​វ​គ្គ ​រៀន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ដែរ​ជ្រើស​រើស នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង ម​ក​ពីគ្រ​ប់ប​ណ្តារអង្គ​ភាព​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ម​ក​រៀន។ដូចឯកឧត្ត​មអស់លោក​ ជ្រាប​ស្រាប់ហើយ​នៅទីនេះមាន​ការ​ខ្វះខាត​ច្រើន​ណាស់ទាំង​ធ​ន់ធាន​ម​នុស្ស​ និង​ប​ណ្តារឩប​ក​រ​ណ៍និង​ស​ម្ភារៈផ្សេងៗស​ម្រាប់បំរើអោយ​ការ​ងារ​ ទូទៅនៅក្នុងអង្គ​ភាព ហេតុដូច្នេះខ្ញុំសូម​សុំណុំព​រ នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជួយ​បំពេញ​ប​ន្ថែម​ពិសេស​ សិក្ខាកាម ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់ការ​សិក្សាពីប​រ​ទេស​ក៏ដូច​សាលានៅក្នុង​ស្រុក។ក្នុងឱកាស​ នេះដែរឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ស្នើរ​សំុ ដ​ល់ ឯកឧត្ត​មអស់លោក​ដែល​ធ្លាប់តែជួយឧប​ត្ថ​ម​គាំទ្រ​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ស្នើរ​ជួយ​ប​ន្ត​រ​ទៀត។ ចុង​ក្រោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ថ្លែងអណ​រ​គុណ​ចំពោះលោក​វ ​រ​សេនីយ៍ឯក ង្វៀន អាញ់យុង តំណាងអោយ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដែល​បាន ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអាគារ​សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង អាគារ​ប​ន្ទ​ប់ទឹក​ចំនួន២ខ្ន​ង​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។ទីប​ញ្ច​ប់ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​សិទ្ធ​ព​រ​ជ័យ​ជូន​ដ​ល់គ​ ណៈអធិប​តីនិងអង្គ​ពិធីទាំង​មូល​ជួប​តែពុទ្ធ​ព​រ​ទាំង៤ប្រ​ការ​គឺ អាយុ វ​ណ្ណៈ សុខៈ ព​លៈ កុំបីឃ្លៀង​ឃ្លាត​ទ្បើយ៕

By Samnang. 06 May, 2016​
កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែមេសា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែមេសា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ប​ន្ទាប់ពីលោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ឃិន ឃៀង នាយ​ការិយាល័យ​ផែន​ការ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ដែល​ស​ម្រេច​បាន​ក្នុង​ខែមេសារ​និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦រួច​ម​ក តាម​ប​ណ្តាការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ចូល​រួម​មាន​យោប​ល់បំពេញ​ប​ន្ថែម​ទៅលើរ​បាយ​ការ​ណ៍។ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​យោប​ល់បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ក​រ​ងារ​ធំៗដែរ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រេច​បាន​នៅក្នុង​ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប្រ​ចាំខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ ប​ន្ត​រ​ដ​ល់អង្គ​ប្រ​ជុំ៕

រូបថត home_nav