ព័ត៌មាន
By Samnang. 28 May, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឩស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​មូល​ដ្ឋាន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឩស​ភា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​មូល​ដ្ឋាន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្រោមអធិប​តីភាពឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ៕នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈប​ញ្ជូន​សារ​ជាជំនាញ​មួយ​ដែរ​កើត​មាន​ឡើង​នៅក្នុង​ស​ង្គ​ម​មួយ ប្រ​ទេស​មួយ​វាអាស្រ័យ​លើត​ម្រូវ​ការ​ចាំបាច់ ដែរ​មិនអាច​ខ្វះបាន​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ពីម​នុស្ស​ម្នាក់ទៅម​នុស្ស​ម្នាក់ ពីក្រុម​មួយ​ទៅក្រុម​មួយ ពីតំប​ន់មួយ​ទៅតំប​ន់មួយ ឬ ពីប្រ​ទេស​មួយ ទៅប្រ​ទេស​មួយ​ទៀត។ ដោយ​ឡែក​ផ្នែក​វិស័យ​ក​ង​ព័ទ​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​សារៈប្រ​យោជ​ន៍យា៉ង​សំខាន់បំផុតអាច​និយាយ​បាន​ថាជាស​រ​សៃឈាម​សំរាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​ទូទាំង​ក​ង​ព័ទ​ទោះក្នុង​ពេល​ប្រ​ទេស​មាន​ស​ង្រ្គាម ក៏ដូច​ជាមាន​ស​ន្តិភាព និយាយ​មួយ​បែប​ទៀត គឺ ជ័យ​ជំនះ ឬ ប​រា៉ជ័យ​វាអាស្រ័យ​ដោយ​ការ​រួម​ចំណែក យ៉ាង សំខាន់ រ​ប​ស់ ប​ញ្ជូន​សារ​នេះឯង។ដូច​ច្នេះ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជាជំនាញ​ដែល​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ល​ក្ខ័ការ​ស​ម្ងាត់ទាន់ពេល​វេលាម៉ត់ច​ត់ និង​ធានាស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព ប្រ​ទេស​ជាតិ។ការ​រៀប​ចំច​ង​ក្រ​ង ឯក​សារ ជំនាញ ប​ញ្ជូន សារ​មួយ​នេះយើង​ស្រាវ​ជ្រាវ រៀប​ចំ ឡើង​ក្នុង គោល​បំណ​ង​ចូល​រួម​បំពេញ​តំរូវ​ការ​យ​ល់ដឹង​តាម​សំណូម​ព​រ រ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន រ​ង ព​ល​ទាហាន ទាំងអស់និង​នាក់ស្រាវ​ជ្រាវ​ទាំង​ឡាយ។ ទ​ន្ទឹម និង​នោះដោយ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ពំុទាន់មានឯក​សារ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ សំរាប់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៅឡើយ​បាន​ជាយើង​ខិត​ខំ ប្រ​មូល ផ្តុំ ច​ង​ក្រ​ង និង​រៀប​ចំឡើង​តាម​ការ​ដែល​បាន​ឆ្ល​ង​តាម​វ​គ្គ សិក្សា ស្រាវ​ជ្រាវ ទាំង​ក្នុង​និង ក្រៅប្រ​ទេស​និង​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ជាក់ស្តែង​រ​ប​ស់យើង។ក​ម្រ​ង ឯក​សារ នេះនិង​ក្លាយ​ជាវិភាគ​ទាន​ដ៍មាន​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក លោក​ស្រី មិត្តអ្ន​កអាន ដែរ​ច​ង់ស្វែង​យ​ល់ពីជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។

By Samnang. 09 May, 2016​
ពិធីប​ញ្ចុះប​ឋ​ម​សិលាសាង​ស​ង់អាគារ​សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង​និង​ប​ន្ទ​ប់អនាម័យ​ចំនួន២ប​ន្ទ​ប់ ជាជំនួយឧប​ត្ថ​ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជូន​ចំពោះម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឺក​ថ្ងែទី០៩ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ(ភូមិទ​ន្លេកាទិល ឃុំសំរោង​ទ​ង ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ)បាន​រៀប​ចំពិធីប​ញ្ចុះប​ឋ​ម​សិលាសាង​ស​ង់អាគារ​ សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង​និង​ប​ន្ទ​ប់អនាម័យ​ចំនួន២ប​ន្ទ​ប់ ជាជំនួយឧប​ត្ថ​ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជូន​ចំពោះម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ឯកឧត្ត​ម អៀង វ៉េង​ស៊ុន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​សាធារ​ណៈការ​និង​ដឹក​ជ​ញ្ជូន និង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ង្វៀង អាញ់យុង ប្រ​ធាន​ស្ថានអនុព័ន្ធ​យោធាក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ ក្រ​ក​ម្ពុជា។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្ត នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ ន៍នៅក្នុង​ពិធីនោះថាៈ ជួស​មុខអោយ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​ ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត​ជ​ម្រាប​ជូន​នូវ​ប្រ​វ​ត្តិស​ង្ខេប​រ​ប​ស់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅភូមិទ​ន្លេកាទិល ឃុំសំរោង​ទ​ង ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ មាន​ផ្ទៃដីទំហ៊ំ១១៤៤៦០ម៉ែត្រ​ក្រ​ទ្បា៕ បាន​ចាប់ផ្តើម ក​សាង​ដោយ​គំនិត​និង​ការ​ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ដឹក​នាំប​ញ្ជារ​ ផ្ទាល់ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​បាន​ធ្វើការ​ បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ចំនួន១១វ​គ្គ រួច​ម​ក​ហើយ​មាន​សិក្ខារ​កាម​ស​រុប​ចំនួន៩៦០នាក់។ប​ច្ចុប្ប​ន្ន មានអាគារ​សិក្សារ​ចំនួន៣ខ្ន​ង អាគារ​ស្នាក់នៅ៣ខ្ន​ង អាគារ​ផ្ទះបាយ១ខ្ន​ង អាគារ​ឃ្លាំង​ស​ម្ភារៈ ១ខ្ន​ង និងអាគារ​ទីចាត់ការ១ខ្ន​ង។ខ្ញុំបាទ​ជំនួស​មុខអោយ នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង​នៅក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ ​ទាំងអស់សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រៀល​ជ្រៅចំពោះប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអាគារ​ សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង​និងអាគារ​ប​ន្ទ​ប់ទឹក​ចំនួន២ខ្ន​ង​ដែរ​មាន​ផ្ទៃក្រ​ទ្បាស ​រុប​ចំនួន៣៧២.៨៨ម៉ែត្រ​ក្រ​ទ្បា។
លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ង្វៀន អាញ់យុង ប្រ​ធាន​ស្ថានអនុព័ន្ធ​យោធាក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈ  ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ប្រ​វ​ ត្តិសាម​គ្គីជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ជាយូរ​ណាស់ម​ក​ហើយ​ដូច​ជាទ​ទួល​ សិក្ខាកាម​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទៅរៀន​សាលានាយ​ទាហ៊ាន​ប​ច្ចេក​ទេស​ វិទ្យុទាក់ទ​ង ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​វិស្វ​ក​រ បំប៉ន​នាយ​ទាហ៊ាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​រ​យៈពេល​ខ្លីនិង​ផ្លាស់ប្តូរ នាយ​ទាហ៊ាន​ធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​សិក្សាស្វែង​យ​ល់ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក យើង​និង​ប​ន្ត​រអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​នេះត​ទៅទៀត ៕ ជាទីប​ញ្ច​ប់លោក​វ​រ​សេនិយ៍ឯក ង្វៀន អាញ់យុង ប្រ​ធាន​ស្ថានអនុព័ន្ធ​យោធាក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ជូន​ព​រ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង អង្គ​ពិធីទាំង​មូល​មាន​សុក្ខ​ភាព​ល្អ ស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ។
នៅក្នុងឱកាស ​នោះដែរឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​ជាអង្គ​ភាព​មួយ​ ចំណុះផ្ទាល់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ជារៀង​រាល់ឆ្នាំនៅទីនេះតែង​តែបើក​វ​គ្គ ​រៀន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ដែរ​ជ្រើស​រើស នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង ម​ក​ពីគ្រ​ប់ប​ណ្តារអង្គ​ភាព​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ម​ក​រៀន។ដូចឯកឧត្ត​មអស់លោក​ ជ្រាប​ស្រាប់ហើយ​នៅទីនេះមាន​ការ​ខ្វះខាត​ច្រើន​ណាស់ទាំង​ធ​ន់ធាន​ម​នុស្ស​ និង​ប​ណ្តារឩប​ក​រ​ណ៍និង​ស​ម្ភារៈផ្សេងៗស​ម្រាប់បំរើអោយ​ការ​ងារ​ ទូទៅនៅក្នុងអង្គ​ភាព ហេតុដូច្នេះខ្ញុំសូម​សុំណុំព​រ នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជួយ​បំពេញ​ប​ន្ថែម​ពិសេស​ សិក្ខាកាម ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់ការ​សិក្សាពីប​រ​ទេស​ក៏ដូច​សាលានៅក្នុង​ស្រុក។ក្នុងឱកាស​ នេះដែរឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ស្នើរ​សំុ ដ​ល់ ឯកឧត្ត​មអស់លោក​ដែល​ធ្លាប់តែជួយឧប​ត្ថ​ម​គាំទ្រ​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ស្នើរ​ជួយ​ប​ន្ត​រ​ទៀត។ ចុង​ក្រោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ថ្លែងអណ​រ​គុណ​ចំពោះលោក​វ ​រ​សេនីយ៍ឯក ង្វៀន អាញ់យុង តំណាងអោយ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដែល​បាន ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអាគារ​សិក្សាចំនួន២ខ្ន​ង អាគារ​ប​ន្ទ​ប់ទឹក​ចំនួន២ខ្ន​ង​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។ទីប​ញ្ច​ប់ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​សិទ្ធ​ព​រ​ជ័យ​ជូន​ដ​ល់គ​ ណៈអធិប​តីនិងអង្គ​ពិធីទាំង​មូល​ជួប​តែពុទ្ធ​ព​រ​ទាំង៤ប្រ​ការ​គឺ អាយុ វ​ណ្ណៈ សុខៈ ព​លៈ កុំបីឃ្លៀង​ឃ្លាត​ទ្បើយ៕

By Samnang. 06 May, 2016​
កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែមេសា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែមេសា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ប​ន្ទាប់ពីលោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ឃិន ឃៀង នាយ​ការិយាល័យ​ផែន​ការ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ដែល​ស​ម្រេច​បាន​ក្នុង​ខែមេសារ​និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦រួច​ម​ក តាម​ប​ណ្តាការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ចូល​រួម​មាន​យោប​ល់បំពេញ​ប​ន្ថែម​ទៅលើរ​បាយ​ការ​ណ៍។ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​យោប​ល់បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ក​រ​ងារ​ធំៗដែរ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រេច​បាន​នៅក្នុង​ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប្រ​ចាំខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ ប​ន្ត​រ​ដ​ល់អង្គ​ប្រ​ជុំ៕

By Samnang. 20 Apr, 2016​
ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ណ៏ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិបាន​ល្អ និង ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំ ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពីឯកឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ណ៏ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិបាន​ល្អ និង ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំ ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពីឯកឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស និង នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់ប​ញ្ចូន​នាយ​ទាហាន​ចំនួន ២ រូប៖

១.​លោក វ​រៈសេនីយ​ត្រី សួន ដុស នាយ​ការិយាល័យ​ត្រាំង​ឃីង

២.​លោក វ​រៈសេនីយ​ត្រី ខ​ន ម៉ៅ ប្រ​ធាន​ផ្នែក​ព័ត៏មាន​វិទ្យា

ចូល​រួម​សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ព​ហុសាស​ន៏យោធា ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (PE) លើក​ទី ២ នៅកោះហាវ៉ៃនៃស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ដ​ល់​ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីត្រៀម​ចូល​រួម​ក​ម្ម​វិធី ស​ម​ប្រ​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៏យោធា ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង​នៅប្រ​ទេសអូស្ត្រាលីនាពេល​ខាង​មុខ។

លោក វ​រៈសេនីយ​ត្រី សួន ដុស បានអោយ​ដឹង​ថា៖​ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ នេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់នាយ​ទាហាន​ចំនួន ២​ រូប ចូល​រួម​សិក្ខាសាលា ស្តីអំពីព​ហុសាស​ន៏យោធា ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច។​ លើក​ទី១ នៅប្រ​ទេស ប៉ាពូញូកានា(Papua New Guinea) លើក​ទី២ ធ្វើនៅកោះហាវ៉ៃស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក លើក​ទី៣ ធ្វើនៅប្រ​ទេស​ម៉ុង​ហ្គោលី ដើម្បីត្រៀមអនុវ​ត្ត​ន៏ជាក់ស្តែង​ស​ម​ប្រ​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៏យោធាផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច នៅប្រ​ទេសអូស្រ្តាលីដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅក្នុង​ខែ សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ ខាង​មុខ​នេះ។

By Samnang. 01 Dec, 2015​
ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១១ ប្រ​គ​ល់ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ លិខិត​ស​រ​សើរ និង បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ នៅម​ជ្ឍ​ម​ណ្ឌួល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៍ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន​ ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ និង ឯកឧត្ត​ម ព្រំ សុខានី អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​ប​ច្ចេក​ទេស​កំព​ង់ផែស្វាយ័ត ភ្នំពេញ ក្រ​សួង​សារ​ធារ​ណះការ​និង​ដឹក​ជ​ញ្ជូន

- អនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ ០២២/ ជ ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្មាការ ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល និង ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ ស្តីពីផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បំប៉ន់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១១ ឆ្នាំ ២០១៥។- ប្រ​កាស​លេខ ០៤២/ ប្រ ក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៥រ​ប​ស់ ឧប​ក​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រី្ត​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស្តីពីការ​ជ្រើស​រើស​សិក្ខាកាម​ម​ក​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាញ​ទី១១

- អនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ផែន​ការ​ណ៍ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៥ រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​និង​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខិត​ខំអនុវ​ត្ត​ន័នូវ​តូនាទីភារ​កិច្ច​បាន​យ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ​រ​ប​ស់នាយ​ទាហ៊ាន​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ

- យោង​តាម​ការ​ទំនាក់ទំន​ង ស​ហ​ការ​ណ៍យ៉ាង​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន ​និង​ ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​វិទ្យាស្ថាន​នាវាច​រ​ណ៍នៃក្រ​សួង​សាធារ​ណ​ការ​និង ដឹក​ជ​ញ្ជូន

- ដោយ​មាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះងាយ​ស្រួល​ទាំង​ស្មារ​តី និង ​សំភារះពីថ្នាក់ដឹក​នាំនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ ក៏ដូច​ជាថ្នាក់ដឹក​នាំម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ គូប​ផ្សំការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ​ប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​ពីសំណាក់អស់លោក​ដែរ​ជាគ្រូប​ង្រៀន និង ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​រ​ប​ស់ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១១ និង​ក​ម្ម​សិក្សាការីដែលអញ្ជើញ​ម​ក​ពីវិទ្យាស្ថាន​នាវាច​រ​ណ៍ នៃក្រ​សួង​សាធារ​ណះការ​និង​ដឹក​ជ​ញ្ជូន។

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ ២០១៥ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​រៀប​ចំពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១១ ប្រ​គ​ល់ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ លិខិត​ស​រ​សើរ និង បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ នៅម​ជ្ឍ​ម​ណ្ឌួល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៍ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង ឯកឧត្ត​ម ព្រំ សុខានី អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​ប​ច្ចេក​ទេស​កំព​ង់ផែស្វាយ័ត ភ្នំពេញ ក្រ​សួង​សាធារ​ណ​ការ​និង​ដឹក​ជ​ញ្ជូន។

- ប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម អៀង លីស័ក្តិ នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ឡើងអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី១១ រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា  អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១១ នោះថា : 

១- ត្រូវ​គោរ​ព​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព រ​ក្សាខ្ជាប់ខ្ជួន នូវ​សីល​ធ​ម៌ស្អាត​ស្អំ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជាសារាច​រ សេច​ក្តីកំណ​ត់ផ្សេងៗ រ​ប​ស់ថ្នាក់លើអោយ​បាន​ដាច់ខាត ។

២- ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអនុវ​ត្ត នូវ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន អោយ​មាន​គុណ​ភាព​ និង ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់ ។

៣-ជានិច្ច​កាល លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន  ពិសេស ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត ដោយ​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ស្រាវ​ជ្រាវ នូវ​រាល់ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗ ថែម​ទៀត​ដើម្បីចូល

   រួម​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  អោយ​ឈាន​ទៅរ​ក​ភាព​ទំនើប​ក​ម្ម​នៃ ប​ច្ចេក​វិទ្យានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ក៏ដូច​ជាពេលអនាគ​ត ។

៤-ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម នូវ​ច​ល​នាការ​ពារ និង អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​លើគ្រ​ប់វិស័យ​ទាំង​ស្មារ​តី ទាំង​ក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត។

៥- ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនអោយ​មាន​ប​ដិវ​ត្ត​ន៍ព​ណ៌កើត​មាន​ឡើង​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាដាច់ខាត។

 

ប​ន្ទាប់ពីតំណាង​សិក្ខាកាម​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញារួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា  អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​គ​ល់លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាអោយ​សិក្ខាកាម​រួម​មាន :

- សិក្ខាកាម​ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១១ ចំនួន ៦៥ នាក់

- សិក្ខាកាមអញ្ជើញ​ម​ក​ពីវិទ្យាស្ថាន​នាវាច​រ​ណ៍ ក្រ​សួង​សាធារះការ និង ដឹក​ជ​ញ្ជូន​ចំនួន ៣៤ នាក់

- ប្រ​គ​ល់ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជូនអង្គ​ភាព​មាន​ស្នាដៃ ចំនួន ២០ អង្គ​ភាព

- ប្រ​គ​ល់ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ​ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន មាន​ស្នាដៃ ចំនួន ៥ រូប

- ប្រ​គ​ល់លិខិត​ស​រ​សើរ​ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន និង សិក្ខាកាម​ចំនួន ៨ រូប

- បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន​រួម​មាន

- ថ្នាក់ វ​រ​សេនីយ ឯក ចំនួន ៣ រូប

- ថ្នាក់ វ​រ​សេនីយ ទោ ចំនួន ៣ រូប

- ថ្នាក់ វ​រ​សេនីយ ត្រី ចំនួន ៥ រូប

- ថ្នាក់ អនុសេនីយ ឯក ចំនួន ២ រូប

- ថ្នាក់ អនុសេនីយ ទោ ចំនួន ១ រូប

- ថ្នាក់ អនុសេនីយ ត្រី ចំនួន ៣ រូប

- ថ្នាក់ ព្រិន្ទ​បាល​ទោ ចំនួន ១ រូប

- ថ្នាក់ ព​ល​បាល ទោ ចំនួន ១ រូប

- ប្រ​គ​ល់ប្រ​កាស​ប​ញ្ជូល​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ថ្មី ចំនួន ១៣ រូប

- ប​ន្ទាប់ម​ក លោក KIM.JIN WOOK ប្រ​ធាន​ក្រុម​ហ៊ុន W J S ASIA PATROL.CO .LTD បាន​ប្រ​គ​ល់វិញ្ញាប​ន​ប័ត្រ ការ៉ាតេដូ ដ​ល់សិក្ខាកាម​ចំនួន ៦៧ រូប និង ប្រ​គ​ល់រ​ថ​យ​ន្ត​ជាអំណោយ​រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន W J S ASIA PATROL.CO .LTD  ចំនួន ៣ គ្រឿង​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួល​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

រូបថត home_nav