ព័ត៌មាន
By Samnang. 03 Aug, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំជាមួយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែរ​ជាប្រ​តិភូត្រូវ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំជាមួយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែរ​ជាប្រ​តិភូត្រូវ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា: តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែរ​បានអញ្ជើញ នាយ​ទាហាន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា យើង​នេះមាន​រ​យៈពេល៥ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦។

ចំពោះការអញ្ជើញ នាយ​ទាហាន​ប​ញ្ជូន​សារ នៃ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នាពេល​នេះគឺមិន​មែន​ជាលើក​ទី១នោះទេគឺ តែង​តែអញ្ជើញ​ជា ញឹក​ញាប់ដូច ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ធ្លាប់បាន​ដឹង​រួច​ស្រាប់ហើយ​ហេតុដូច្នេះត្រូវ​រៀប​ចំប្រុង​ប្រៀបអោយ​បាន​ល្អទាំង​ប​ណ្តា ឯក​សារ វ​ត្ថុអនុស្សាវ​រីយ៍និង​ស​ម្ភារៈផ្សេងៗដូច​ដែរ​យើង​ធ្លាប់រៀប​ចំប្រុង​ប្រៀប​លើក​មុនៗ។

By Samnang. 02 Aug, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំ បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ ប្រ​ចាំឆ​មាស​ទី១ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត ឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

 ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំ បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ ប្រ​ចាំឆ​មាស​ទី១ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត ឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

 ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​បានអាន​នូវ​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ​នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ក​ន្ល​ង​ម​ក​និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ឆ​មាស​ទី២ឆ្នាំ២០១៦។ ប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជានាយ​ក​រ​ង​និង​នាយ​ការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​មាន​យោប​ល់រាយ​ការ​ណ៍អំពីការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ​រ​ប​ស់ខ្លួន​នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ក​ន្ល​ង​ម​ក។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ​និង ​ជា នាយ​ក ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍បូក​ស​រុប ​នូវ​ស្នាដៃនិង​ការ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍នូវ​តួរ​នាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​ជា នាយ​ក​រ​ង ​និង​ នាយ​ការិយាល័យ​ ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន​ទាំងអស់រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ឆ្នាំ២០១៦ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អគួរ​ជាទីមោទ​នៈភាព។ ជាប​ន្ត​រ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ​និង​ ជា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដាក់ចេញ​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ឆ​មាស​ទី២ឆ្នាំ២០១៦ជូន​ដ​ល់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​ជា នាយ​ក​រ​ង នាយ​ការិយាល័យ​ព្រ​ម​ទំាង​ នាយ​ទាហាន​ទាំងអស់ក្នុង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ៕

By Samnang. 01 Aug, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​បើកអង្គ​ប្រ​ជុំ ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន ក្រោមអធិប​ត្តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស្តីអំពីៈ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ  ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទី  នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​បើកអង្គ​ប្រ​ជុំ ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន ក្រោមអធិប​ត្តីភាព  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ស្តីអំពីៈ 

១ បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ផ្នែក​ប្រ​មូល​ទិន្ន​ន័យ  

២ ពិភាក្សាលើ Data Flow Diagram , Data Structures

៣ ពិភាក្សា Systems Module Check List 

៤ HRMS Front end Interface Demo

៥ ពិភាក្សាផ្ត​ល់យោប​ល់

By Samnang. 28 Jul, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូនាយ​ក​ដ្ឋាប​ញ្ជូន​សារ អញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យុវ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន ស៊ីធែល (seatel)

ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូនាយ​ក​ដ្ឋាប​ញ្ជូន​សារ អញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យុវ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន ស៊ីធែល (seatel) . 


By Samnang. 25 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៣ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ងារ បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ (នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ)

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៣ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ងារ បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ (នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ)។ក្នុង​នោះដែរ​ក៏មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់អស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជួន​សារ​យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦និង ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង លេខ៣ផ​ង​ដែរ។លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក សាយ សំណាង នាយ​បុគ្គ​លិក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ទ្បើងអាន​ព្រះរាជ​ក្រិត្យ​តែង​តាំង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ងារ​និង ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិជូន​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈតែង​តាំមុខ​ងារ​ចំនួន១០នាក់ ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិថ្នាក់  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រីចំនួន៤នាក់  ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ទោចំនួន ២២   នាក់. ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ត្រីចំនួន   ១៤  នាក់. ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯក​ចំនួន ១៣   នាក់. ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ទោចំនួន ១១   នាក់. ថ្នាក់អនុសេនីយ៍ត្រីចំនួន ៩   នាក់. ថ្នាក់នាយ​ចំណ​ង់ចំនួន ១៣   នាក់  ថ្នាក់ ព្រិន្ទ​បាល៧ នាក់  ថ្នាក់ព្រិន្ទ​បាល​ទោ៤ នាក់ ថ្នាក់ព​ល​បាលឯក១ នាក់ ។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​ និង​ ជានាយ​ក​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថាៈ           

            ថ្ងៃនេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង​មាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​និង​មោទ​នៈភាព​បំផុត​ដោយ​បាន​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់ពីព្រះម​ហាក្ស​ត្យ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ពីរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដោយ​បាន​តែង​តាំង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិជូន​ នាយ​ទាហាន​នៅក្នុង​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់យើង។ហើយ​ទាំងអស់នេះក៏បាន​ម​ក​ដោយ​ការ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍នូវ​តួរ​នាទីភារ​កិច្ច ការ​គោរ​ព​វិន័យ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ថ្នាក់លើរ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យើង​ផ​ង​ដែរ។ចំពោះអក្ន​មិន​ទាន់បាន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ប​ន្ត​រ​ស្នើសុំត​ម្លើង​នៅជំហ៊ាន​ក្រោយ​ប​ន្ត​ទៀត ដួច្នេះចំពោះ នាយ​ទាហាន​រ​ប​ស់យើង​ទាំងអស់នៅនាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រូវ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ប្រ​មូល​ផ្តុំអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​ការ​ងារ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៈ 

            គោរ​ពអោយ​បាន​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ ព្រោះថាវិន័យ​ជាក​ម្លាំង​ដ៏ខ្លាំង​ក្លារ​ប​ស់ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ​បើយើង​គោរ​ព​វិន័យ​បាន​ល្អ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារឬក៏បេស​ក​ម្ម​រ​ប​ស់យើង​និង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។

            គោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​រាល់ប​ទ​ម​ញ្ជារ​ប​ស់ថ្នាក់លើ ដែល​បាន​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ចអោយអនុវ​ត្ត​ន៍ មិន​ថាក​ម្ម​វិធីការ​ងារ​ប្រ​ចាំស​ប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆ​មាស ឆ្នាំ ឬ ក៏ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទាល់មាត់​​ ត្រូវ​តែគោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ។

            ត្រូវ​មាន​ការ​សាម​គ្គីភាពឯភាព​ផ្ទៃក្នុងអោយ​បាន​ល្អ ទាំង​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ក៏ដូច​នៅក្នុង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រូវ​ចេះយោគ​យ​ល់អោយ​គ្នា ទៅវិញ​ទៅម​ក​និង​ធ្វើការ​ស​ហ​ការ​ណ៏ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះអោយ​គ្នាដើម្បី អនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ​គ្រ​ប់ភារ​កិច្ច ​ដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ។

            ខិត​ខំស្វែង​យ​ល់និង​រៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​នូវ​មុខ​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស (ព​ត៌មាន​វិទ្យា) ដើម្បីលើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​បំពេញ​ភារ​កិច្ច ព្រោះប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏ដូច​ទៅអនាគ​ត​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា អេឡិច​ត្រូនិច​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ឈាន​ឡើង​ជាលំដាប់គ្មាន ​ទីប​ញ្ច​ប់ដូច្នេះយើង​ត្រូវ​តែប្រឹង​ប្រែង​តាម​ដានអោយ​ទាន់ ទើប​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​ការ​ងារ​រ​ប​ស់យើង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។

រូបថត home_nav