ព័ត៌មាន
By Samnang. 26 Feb, 2015​
ពិធីសិក្ខាសាលាស្តីអំពីប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង​ទំនើប​បែប DIGITAL TRUNKING SYSTEM

ដោយ​មាន​ការអនុញ្ញាតិពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា កាល​ពីថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ នៅស​ណ្ឋាគា អ៊ីធីខ​ន នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន HYTERA នៃប្រ​ទេស​ចិន បាន​រៀប​ចំប្រារ​ព្ធ​ពិធីសិក្ខាសាលាស្តីអំពីប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង​ទំនើប​បែប DIGITAL TRUNKING SYSTEM ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង​ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៌ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស​មាស​ភាព​ស​មាជិក​ចូល​រួមៈ ឯកឧត្ត​មអស់លោក ជំនាញ​វិទ្យុទាក់ទ​ង រ​ប​ស់អគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​គ​បាល​ជាតិ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​រួម​មានៈ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ទ័ពអាកាស ជើង​ទឹក ក​ងអាវុធ​ហ័ត្ថ​លើផ្ទៃប្រ​ទេស ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស ក​ង​ព​ល​លេខ ១,២,៣,៩១១,៧០ និង គ្រ​ប់យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង ៦។

ជាកិច្ច​ចាប់ផ្តើម​ក​ម្ម​វិធី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធិ នាយ​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ឡើង​មាន​ម​តិស្វារ​គ​ម​ន៍ៈ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ក្តីសោម​ន​ស្ស រីយ​រាយ​យ៉ាង​ក្រៃលេង ដែល​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា រួម​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន​វិទ្យុទាក់ទ​ង HYTERA នៃប្រ​ទេស​ចិន បាន​រៀប​ចំប្រារ​ព្ធ​ពិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក​ទ​ង​ទំនើប​បែប​ប្រ​ព័ន្ធ DIGITAL TRUNKING SYSTEM យើង​ខ្ញុំសូម​ស្វារ​គ​ម​ន៍យ៉ាង​ក​ក់ក្តៅ ចំពោះវ​ត្ត​មាន​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន​ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មអស់លោក និង​ភ្ញៀវ​កិត្តិយ​ស​ទាំងអស់ ដែល​ឆ្លៀត​ពេល​ដ៏មាន​ត​ម្លៃម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង.កាស​នេះ គឺជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​មួយ​យ៉ាង​ក្រៃលែង​ចំពោះ ស្ថាប័ន្ត ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​ក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន​ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ម​តិបើក​សិក្ខាសាលាៈ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ និង​កោត​ស​រ​សើរ​ដោយ​ស្មោះចំពោះ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​ជានិច្ច ជាកាល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក​សាង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ អោយ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ជាពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ធានាប​ញ្ជូន​សារ ជាក់ស្តែង ឯកឧត្ត​ម​បានអនុញ្ញាត្ត អោយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន HYTERA រៀប​ចំត​ម្លើង​ប្រ​ព័ន្ធ TRUNKING DMR ដើម្បីធានាប​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង​ឈាន​ទៅរួម​ចំណែក​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង​ធ្វើអោយ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​កាន់តែមាន​តួនាទីជាសារ​វ័ន្ត ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ។

ក្នុង​ការ​ត​ម្លើង​ប្រ​ព័ន្ធ TRUNKING DMR ដែល​ជាប្រ​ព័ន្ធ​ថ្មីទំនើង ធ​ន​រឹង​មាំល្អ ឮច្បាស់រ​យៈទាក់ទ​ង​បាន​ឆ្ងាយ​មិន​ឆ្ល​ង​ជាមួយ​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ អាច​ធ្វើការ​ទាក់ទ​ង​បាន​ជាមួយ​ប្រ​ព័ន្ធ​ទូរ​ស័ព្ទ​ដៃ ០៩៧ + ០៨៨ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ទូរ​ស័ព្ទ​លើតុ ០៧៩ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព ដែល​ជាហេតុត​ម្រូវអោយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិត្រូវ​បាន​រៀប​ចំប្រ​ព័ន្ធ​នេះជាល​ក្ខ​ណៈជាយុទ្ធ​សាស្រ្ត​យូរអង្វែង​ទៅតាម​ប​ណ្តាថ្នាក់, ប​ណ្តាជំនាញ និង​ប្រ​ភេទ​ទ័ពអោយ​ស​ម​ស្រ​ប​តាម​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ជាតិតាម​លំដាប់លំដោយ ចាប់ពីទាប​ទៅខ្ព​ស់ ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ធានាជាក់ស្តែង នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ទៅអនាគ​ត។

ដូច​នេះប្រ​ព័ន្ធ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទំនើប​បេប​ប្រ​ព័ន្ធ TRUNKING DMR នេះមើល​ឃើញ​ចំនុច​ខ្លាំង ស​ម្រាប់ដាក់ចេញ​ការ​ប្រើប្រាស់ទៅក្នុង​ផែន​ការ​ពីឆ្នាំ (២០១៤-២០១៩) នៃការ​កែទ​ម្រ​ង់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះស្ថាប័ន​នានា ជាពិសេស​ក្រុម​ហ៊ុន​វិទ្យុទាក់ទ​ង HYTERA ដែល​បាន​គិត​គូរ​ដោះស្រាយ​រៀប​ចំត​ម្លើង​ប្រ​ព័ន្ធ​វិទ្យុ TRUNKING DMR នេះឡើង។

ជាទីប​ញ្ជ​ប់ ខ្ញុំសូម​ជូន​ព​រ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ក​ម្ម​វិធីនេះ អោយ​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ ជោគ​ជ័យ​គ្រ​ប់ភារ​កិច្ច និង​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ពុទ្ធ​ព​រ​ទាំង៤ប្រ​ការ​គឺៈ អាយុៈ វ​ណ្ណៈ សុខៈ ព​លៈ កុំបីឃ្លៀង​ឃ្លាត​ឡើយ។

ជាកិច្ច​ប​ន្ត​ក​ម្ម​វិធី (Mr. Pual) + (Mr. Mars) តំណាងអោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​វិទ្យុទាក់ទ​ង HYTERA នៃប្រ​ទេស​ចិន បាន​ឡើង​ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញអំពីប​ច្ចេក​វិទ្យាទូទៅរ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន និង​ប្រ​ព័ន្ធ TRUNKING រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប​ន្ទាប់ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ត្រី កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញ​ការ​ប្រើប្រាស់វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ PD 780G ជូន​ស​មាជិក​ចូល​រួម​ក្នុងអង្គ​ពិធី និង​ក​ម្ម​វិធីចុង​ក្រោយអង្គ​សិក្ខាសាលាបាន​ធ្វើការ​ពិភាក្សា ដោយ​ស​មាជិក ដោយ​ស​មាជិក​ចូល​រួម​ក្នុង​ពីធី សួរ​ជាសំណួរ និង​មាន​ការ​ប​ក​ស្រាយ​សំណួរ​ពីអ្ន​ក​ជំនាញ

ក​ម្ម​វិធី ទាំង​មូល​ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ជ​ប់ដោយ​ជោគ​ជ័យ និង​មាន​ភាព​ស​ប្បាយ​រីក​រាយ និង​ស្និត​ស្នាល​ជីបំផុត។

 

By Samnang. 07 Jan, 2015​
ពិធីប្រ​កាស​មុខ​ដំណែង​បំពាក់​ ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច និង​ បំពាក់គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស មេដាយ​ការ​ងារ ជូន​ដ​ល់ នាយ​ទាហ៊ាន​នៅក្នុង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ

​​​            ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌូល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ(ទ​ន្លេកាទ្ទឹល) នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ  ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​កាស​មុខ​ដំណែង​ បំពាក់​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច និង​ បំពាក់គ្រឿង ­ឥស្ស​រិយ​យ​ស មេដាយ ការ​ងារ​ ជូន​ដ​ល់ នាយ​ទាហ៊ាន​នៅក្នុង ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រោមអធិប​តីភាព ​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពី  សំណាក់ ​​​​​​ ​​​​​ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន​ ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

            លោក វ​រ​សេនីយឯក សាយ​ សំណាង នាយ​បុគ្គ​លិក​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន ​ឡើងអាន​ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ ថ្នាក់​ ឧត្ត​ម​សេនីយ​ត្រី ចំនួន ១​ រូប ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ផ្ត​ល់នូវ​គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស ​ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន​ចំនួន ៨៦ រូប​រួម​មាន​​ :

            ក. គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស​សេនាជ័យ​សិទ្ធ ១​ នាក់ =០.៦៤​​​%

            ខ. គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថា្ន​ក់ម​ហាសេនា ១០ នាក់ =៦.៤៩%

            គ. គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្នាក់ធិប​ឌិន្ទ ៧​ នាក់ =៤.៥៨%

            ឃ. គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្នាក់សេនា ១២​ នាក់ =៧.៨៣%

            ង. គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធី ៥៦​ នាក់ =៣៦.៣៦%

អនុក្រឹត្យ ផ្ត​ល់នូវ​ការ​ងារ​ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន ចំនួន ៦៨​ រូប រួម​មាន :

            ច. មេដាយ​មាស​ការ​ងារ ៤៣ នាក់ =២៧.៩២%

            ឆ. មេដាយ​ប្រាក់ការ​ងារ ២៥ នាក់ =១៦.២៧%

ប​ន្ទាប់ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន​ ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជានាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ឡើង​បំពាក់នូវ​គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស មេដាយ​ការ​ងារ​ជូន​ដ​ល់ នាយ​ទាហ៊ាន​ទាំងអស់នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ដែល​មាន​ឈ្មោះត្រូវ​បំពាក់។

            ក្នុងឪកាស់នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន​ ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជានាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​យោប​ល់សំណេះសំណាល​ជាមួយ​នាយ​ទាហ៊ាន​ក្នុងអង្គ​ពិធីនោះដែរ​ថា :

ថ្ងៃនេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង​មាន​សេច​ក្តីសោម​រ​ស្ស​រីក​រាយ​ដោយ​នាយ​ទាហ៊ាន​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​ការ​ទ​ទូល​ស្កាល់ពីព្រះម​ហាក្ស​ត្រ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ការ​ទ​ទូល​ស្កាល់ពីរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ផ្ត​ល់ជូន​នូវ​គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស និង​ផ្ត​ល់ជូន​នូវ​មេដាយ​ការ​ងារ នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤​នេះ។

អ្វីដែល​យើង​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ក្នុង​ថ្ងៃនេះគឺដោយ​សារ​តែការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​និង​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់រ​ប​ស់នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង​រ​ប​ស់យើង​ទាំងអស់នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​លើការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច ការ​គោរ​ព​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ថ្នាក់លើ ការ​សាម​គី្គ​ភាព ការ​ស​ហ​ការ​និង​ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះអោយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ដើម្បីអនុវ​ត្ត​ន៍សំរេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​នូវ​ភារ​កិច្ច​ការ​ងារ​ដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។

            នៅឆ្នាំ​​២០១៥ ខាង​មុខ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ស្នើរ​សំប​ន្ត​ទៀត​នូវ​គ្រឿង­ឥស្ស​រិយ​យ​ស​និង​មេដាយ​ការ​ងារ​ជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង​រ​ប​ស់យើង​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ហើយ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ នេះដែរ​នាយ​ទាហ៊ាន នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​ទាំងអស់ត្រូវ​តែខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​ការ​ងារ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ :

            គោរ​ពអោយ​បាន​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ ព្រោះថាវិន័យ​ជាក​ម្លាំង​ដ៏ខ្លាំង​ក្លារ​ប​ស់ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រះភូមិន្ទ​បើយើង​គោរ​ព​វិន័យ​បាន​ល្អ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារឬក៏បេស​ក​ម្ម​រ​ប​ស់យើង​និង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។

            គោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​រាល់ប​ទ​ម​ញ្ជារ​ប​ស់ថ្នាក់លើ ដែល​បាន​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ចអោយអនុវ​ត្ត​ន៍ មិន​ថាក​ម្ម​វិធីការ​ងារ​ប្រ​ចាំស​ប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆ​មាស ឆ្នាំ ឬ ក៏ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទាល់មាត់​​ ត្រូវ​តែគោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ។

            ត្រូវ​មាន​ការ​សាម​គ្គីភាពឯភាព​ផ្ទៃក្នុងអោយ​បាន​ល្អ ទាំង​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ក៏ដូច​នៅក្នុង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រូវ​ចេះយោគ​យ​ល់អោយ​គ្នា ទៅវិញ​ទៅម​ក​និង​ធ្វើការ​ស​ហ​ការ​ណ៏ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះអោយ​គ្នាដើម្បី អនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ​គ្រ​ប់ភារ​កិច្ច ​ដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ។

            ខិត​ខំស្វែង​យ​ល់និង​រៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​នូវ​មុខ​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស (ព​ត៌មាន​វិទ្យា) ដើម្បីលើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​បំពេញ​ភារ​កិច្ច ព្រោះប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏ដូច​ទៅអនាគ​ត​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា អេឡិច​ត្រូនិច​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ឈាន​ឡើង​ជាលំដាប់គ្មាន ​ទីប​ញ្ច​ប់ដូច្នេះយើង​ត្រូវ​តែប្រឹង​ប្រែង​តាម​ដានអោយ​ទាន់ ទើប​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​ការ​ងារ​រ​ប​ស់យើង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ។

By Samnang. 18 Nov, 2014​
ពិធីបំពាក់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ (RADIO.HF.VRU.611)

ដោយ​មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន  ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​នាយ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលាឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​គ​ល់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទRadio HF VRU611> ជូន​ដ​ល់ ប​ណ្តាអង្គ​ភាព ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ចំនួន​ ១៩​ប្រ​ភេទ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជានាយ​ក នាយ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​​ ប​ន្ទាប់ពីលោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សាន្ត នាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ និង​លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ហៀង សុផ​ល​ នាយ​រ​ង​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ ឡើងឧទ្ទេស​នាម អំពីល​ក្ខ​ណះប​ច្ចេក​ទេស ការ​ប្រើប្រាស់និង​រ​បៀប​ថែរ​ក្សា ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611 រួច​ម​កឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន័​នៅក្នុង​ឧកាស​នោះដោយ​បាន​ការអនុញ្ញាតិពីឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ មាន​កិត្តិយ​ស​រីក​រាយ​ដោយ​បាន​ចួល​រួម ក្នុង​ពិធីបំពាក់ម៉ាស៊ីន វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611ជួន​ដ​ល់ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ដែល​មាន​មុខ​នៅ ទីនេះ សូម​ជ​ម្រាប ជូន​ផ​ង​ដែរ ថា ដោយ​មាន​ការ​យ​ក ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពី ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ពិសេស​ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក  នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំន​ង ជាមួយ​ប​ណ្តា​ក្រុម​ហ៊ុនអន្ត​រ​ជាតិ និង ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត ដើម្បីស្វែង​រ​ក​មូល​ដ្ឋាន ឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈប​ញ្ចូន​សារ បំរើអោយ​ភារ​កិច្ច​ធានាម​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំ ស្ថាប័ន​នានា និង  ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​រ​ប​ស់យើង។ ហើយ​ការ​បំពាក់នេះក៏មិន​មែន​ជាលើក​ទីមួយ​ដែរ​ដូចអស់លោក​នៅតាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​បាន​ដឹង​ស្រាប់ហើយ រាល់ប​ណ្តាលឧប​ក​រ​ណ៍​​ ស​ម្ភារៈប​ញ្ជូន​សារ ដែល​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​ទាំង​ការ​ទ​ទួល​បាន ពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ទំនាក់ទំន​ង​ស្នើសុំ ពីប​ណ្តាក្រុម​ហ៊ុន​និង ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត ជានិច្ច​ជាកាល នាយ​ក​ដ្ឋាន​តែង​តែ ផ្ត​ល់ជូន​ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ជានិច្ច​ ក្រោយ​ពេល​ទ​ទួល​បាន ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611

 ត្រ​ឡ​ប់ទៅអង្គ​ភាព​វិញ ត្រូវ​ចេះប្រើប្រាស់ និង​គ្រ​ប់គ្រ​ង  ថែរ​ក្សាអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទៅ​តាម​ល​ក្ខ​ណៈប​ច្ចេក​ទេស ដូច ដែល​គ្រូប​ង្រៀន​បាន​ឡើង​ថ្នាក់ឧទ្ទេស​នាម​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។  ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611 ដែល​ត្រូវ​បំពាក់ជូន​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​មាន

          ១ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ       ០២              PSC

            ២​ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ          ០៣              PSC

          ៣ ទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក                     ០១              PSC

          ៤ ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៣១                                   ០១               PSC

          ៥ កោះតាង                                                    ០១               PSC

          ៦ កោះពូលូវៃ                                                  ០១               PSC

          ៧ ទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក                   ០១               PSC

          ៨ ទីប​ញ្ជាការ​ជួរ​មុខ​ខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ                ០១               PSC

          ៩ ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ៣                         ០២              PSC

          ១០ ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ២                       ០៣              PSC

          ១១ ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ៩១១                ០១              PSC

          ១២ ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ១                     ០១              PSC

          ១៣ ទីប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៣                     ០១               PSC

          ១៤ ទីប​ញ្ជាការ​ជួរ​មុខ​ខេត្ត​កោះកុង                      ០១               PSC

          ១៥ យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៤                                      ០៤               PSC

          ១៦ ទីប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥                       ០១​               PSC

          ១៧ ទិស​ទី១ ខេត្ត​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ                       ០១               PSC

          ១៨ ទិស​ទី២ កំរៀង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន                           ០១               PSC

          ១៩ ទិស​ទី ៣ សំឡូត​ខេត្ត​ប៉ៃលិន                        ០១               PSC

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ស៊ីម សុទ្ធ តំណាងអោយអង្គ​ភាព​ដែល​បាន ម​ក​ទ​ទួល ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611 បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះនាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ពិសេស ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក  នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដែល​ជានិច្ច​ជាកាល ឯកឧត្ត​ម​តែង​តែយ​ក  ចិត្ត ទុក​ដាក់ ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះងាយ​ស្រួល​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង ទំាង​ស្មារ​តី និង ឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារះដ​ល់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ថ្នាក់ក្រោម​ធ្វើអោយ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​ធានាម​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់  ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ទ​ទួល​បាន​គុណ​ភាព​និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ។

ក្រោយ​ពេល​ត្រ​ឡ​ប់ទៅអង្គ​ភាព​វិញ យើង​ខ្ញុំទំាងអស់គ្នា និង​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ប្រើប្រាស់ គ្រ​ប់គ្រ​ង ថែរ​ក្សាការ​ពារអោយ​បាន​ល្អ ទៅតាម​ល​ក្ខ​ណះប​ច្ចេក​ទេស នូវ​រាល់ប​ណ្តាឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារះប​ញ្ជូន​សារ​ដែល​ថ្នាក់លើបាន​កំណ​ត់ ។

By Samnang. 18 Nov, 2014​
ស​ក​ម្ម​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​ទៅរៀន​ជួស​ជុល​ប្រ​ព័ន្ធ​វិទ្យុ Hytera DMR​ Trunking នៅក្រុម​ហ៊ុន Hytera Telecommunication នៃ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ ប្រ​ជាមានិត​ចិន

ដោយ​យោង​តាម​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រុម​ហ៊ុន Hytera Telecommunication និង នាយ​ក​ដ្ឌាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា​ អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឌាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់តាំង​នាយ​ទាហាន​ចំនួន៥រូបឲ្យ​ទៅរៀន​ជួស​ជុល ប្រ​ព័ន្ធ​វិទ្យុ Hytera DMR Trunking នៅឯក្រុម​ហ៊ុន Hytera Telecommunication នៃ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន រ​យៈពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០​ ខែ តុលា ឆ្នាំ​២០១៤ ដ​ល់ ថ្ងៃទី ២៤​ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដោយ លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក ហាស់ ផាន្នី នាយ​ការិយាល័យ​ប​ច្ចេក​ទេស នាយ​ក​ដ្ឌាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ និង​នាយ​ទាហាន ចំនួន៤រូប​ដើម្បីទៅ ចូល​រួម​រៀន​សូត្រ ក្នុង​នោះមាន លោក​វ​រៈសេនីយ៍ត្រី សោម បូរ៉ា លោក​វ​រៈសេនីយ៍ត្រី ប្រាក់ រ​ត្តិធីរា  លោកអនុសេនីយ៍ឯក គី​ វិទ្យា លោកអនុសេនីយ៍ទោ រ​ស់ លីដា។

 

ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​រៀន​សូត្រ​ជួស​ជុល​ប្រ​ព័ន្ធ​វិទ្យុ Hytera DMR Trunking នៅក្រុម​ហ៊ុន Hytera​ Telecommunication ​នៃប្រ​ទេស​សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ត្រូវ​បាន​ប​ង្រៀន​ដោយ លោក​គ្រូវិស្វ​ក​រ ជ​ន​ជាតិចិន​ផ្ទាល់ ដោយ​មាន​មេរៀន​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

·      ការ​ធ្វើតេស្តអំពីគុណ​ភាព​នៃផ​លិត​ផ​ល DMR

·      ការ​ធ្វើតេស្ត​លើ Analogue Index ដោយ​ប្រើឧប​ក​រ​ណ៍វាស់ HP 8921A  

·      ការ​សិក្សាពីរ​បៀប​ប្រើប្រាស់ DMR Tuner Software

·      ការ​សិក្សាពីរ​បៀប​ដោះនិង ត​ម្លើង​វិទ្យុ PD 78X និង MD 78X ព្រ​ម​ជាមួយ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ផ្ទាល់

 

កំឡុង​ពេល​សិក្សានាយ​ទាហាន​យើង​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់រៀន​សូត្រ​ដោយ​ប្រ​ល​ង​ជាប់និទ្ទេស​ល្អគ្រ​ប់ៗគ្នា។​ ក្រោយ​ពីរៀន​ច​ប់ ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​នាំ យើង​ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅប​ន្ទ​ប់តាំង​ពិព​ណ៍ឧប​ក​រ​ណ៍ និង រោង​ច​ក្រ​ត​ម្លើង​វិទ្យុរ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន ព្រ​ម​ជាមួយ ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅភូមិវ​ប្ប​ធ​ម៌ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុង ទីក្រុង​ស៊ិន​ចិន។

 

By Samnang. 14 Nov, 2014​
ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ អ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ ឆ្នាំ ២០១៤

យោង​តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ០០៣/ផ.ក.ចុះថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៤រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស្តីអំពីផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ឆ្នាំ២០១៤ នៅថ្ងៃទី១១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើគ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី ៤ ក្រោមអធីប​តីឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

          លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក ទេព អ៊ន នាយ​ការិយាល័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ឡើងអាន​ស​ច្ចាប័ន​លេខ ០០៣/ផ.ក. រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

I ផែន​ការ

        ក ស​មាស​ភាព​ចូល​រួម​ហ្វឹក​ហ្វឺន

                   ចំនួន​រួម ៣៥​ នាក់

                             សិក្ខាកាម                ៣០​នាក់

                             គ្រូ                         ០៥នាក់

          ខ រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន

                   រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​ចំនួន ១ ខែ ស្មើនឹង ៣០ ថ្ងៃ

                   ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ដ​ល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

                   ១ ពេល​វេលាឈ​ប់ស​ម្រាក ចំនួន ៩ ថ្ងៃ

+ ឈ​ប់ស​ម្រាក ថ្ងៃ សៅរ៌ អាទិត្យ    ចំនួន ៧ ថ្ងៃ

+ ថ្ងៃបើក និង បិទ​វ​គ្គ                    ចំនួន  ២​ ថ្ងៃ

 

                   ២ ពេល​វេលាហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាក់ស្តែង     ២១ ថ្ងៃ

                             + គិត​គូរ​ជាម៉ោង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ២១ * ០៧

                             + ១ ថ្ងៃរៀន   ០៧ ម៉ោង

                             + ១ស​ប្តាហ៌រៀន ០៥ ថ្ងៃ

                             + ព្រឹក​ចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០ នាទី ដ​ល់ ១១:៣០ នាទី

                             + ល្ងាច​ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ នាទី ដ​ល់ ១៧:០០ នាទី

          គ ទីក​ន្លែង​ចាត់តាំង​ហ្វឹក​ហ្វឺន

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

          ឃ វិធីសាស្ត្រ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

- គ្រូត្រូវ​មានឯក​សារ​គ្រ​ប់គ្រាន់ មាន​គ​ម្រោង​តែង​ការ​ប​ង្រៀន​ច្បាស់លាស់ និង​ប​ង្ក

ល​ក្ខ​ណ:អោយ​សិក្ខាកាម​ក​ត់ត្រារាល់ខ្លឹម​សារ​មេរៀន ព​ន្យ​ល់ទ្រឹស្តី គួប​ផ្សំ និង​គំនូរ ដាក់លំហាត់ សួរ​សំណួរ​ទូទៅ សំនួរ​ចំពោះ ឫសំណួរ​ប​ង្វែរ​ទិស​ព្រ​ម​ទំាងអនុវ​ត្ត​ន៌ជាក់ស្តែង​នៅលើម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ ។

  - សិក្ខាកាម​តូ្រ​វ​មានឯក​សារ​ស​ម្ភារ: សិក្សាគ្រ​ប់គ្រាន់ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ស្តាប់គ្រូ

ព​ន្យ​ល់ ក​ត់ត្រាមេរៀន​រំលឹក​មេរៀន​ដោយ​ខ្លួនឯង គោរ​ព​វិន័យ​និង ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់វ​គ្គ

សិក្សាអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ។

          ង អំពីល​ក្ខ​ណ:ស​ម្ប​តិ្ត

   - សិក្ខាកាម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ម​ក​បំប៉ន គឺជានាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាដែល​ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។

   - គ្រូប​ង្រៀន​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន នឹង​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ម​ក​ពី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ដែល​មាន​ទេព​កោស​ល្យ និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្នុង​ការ​ប​ង្រៀន ។

            ច ខ្លឹម​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

          - មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹ:កុំព្យូទ័រ និង​ការ​ប្រើប្រាស់                                   ចំនួន ៨ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព                                    ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail សាធារ​ណ:                                     ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - រ​បៀប Setup អីមែល​នៅលើ Ms-Outlook                                       ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ ជួស​ជុល និង​ត​ភ្ជាប់ Internet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព         ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

(អម​ភ្ជាប់ឧប​ក​រ​ណ៍ក​ម្ម​វិធីល​ម្អិត​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន)

II ការ​ងារ​ធានា

-       អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្តុភារ ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុជួយ​ដោះស្រាយ​ថ​វិកាបំប៉ន ដ​ល់សិក្ខាកាម គ្រូ

ប​ង្រៀន​​ និង​ថ​វិកាស​ម្រាប់ទិញ​ស​ម្ភារ:សិក្សា បោះពុម្ពឯក​សារ រ​ប​បអង្ក​រ ប្រេង ថ្នាំពេទ្យ ផ្អែក​តាម​គ​ម្រោង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង ។

 

III វិធាន​ការអនុវ​ត្ត

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ទីចាត់ការ​បុគ្គ​លិក អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ត្រូវ​ការអញ្ជើញ​សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​រៀន​សូត្រអោយ​បាន​គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ទៅតាម​ចំនួន និង​ពេល​វេលាដែល​បាន​កំណ​ត់ខាង​លើ ។

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រួម លើការ​គ្រ​ប់
គ្រ​ង ប​ម្រើការ​ក​ន្លែង​រៀន​សូត្រ និង​ជំរុញអោយ​វ​គ្គ​សិក្សាប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីបាន​កំណ​ត់ ។

          -ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ពាក់ព​ន្ធ័ផេ្ស​ងៗទៀត​ជួយ​ស​ម្រួល និង​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណ:អោយ​វ​គ្គ​សិក្សា

ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ ។

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ចេញ​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាជូន​សិក្ខាកាម​គ្រ​ប់គ្រ​ង​រួម

ក្រោយ​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ ។

ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទនាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ នៅក្នុងឧកាស​នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​យ៉ាង​ក្រៃលែង ដោយ​បាន​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ដែល​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអនុវ​ត្ត​តាម​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ឆ្នាំ ២០១៤ រ​ប​ស់គ​ណ:ក​ម្ម​ការ ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល នឹង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

          ក្នុងឪកាស​ដ៏មាន​សារ:សំខាន់នេះ ខ្ញុំសូម​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ កោត​ស​សើរ​និង វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះវ​ត្ត​មាន នៃការ​ចូល​រួម​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ទាហាន ក​ម្ម​សិក្សាការី ម​ក​ពីគ្រ​ប់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​នាថ្ងៃនេះ ។

តាង​នាមអោយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះប​ណ្តាអគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន នាយ​ក​ដ្ឋាន ចំណុះក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ចំណុះអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដែល​បាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទា

ហាន​រ​ប​ស់ខ្លូន ម​ក​ចូល​រូម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​បាន​ទាន់ពេល​វេលា និង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ផែន​ការ​កំណ​ត់។ អនុវ​ត្ត​តាមអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី តេជោ ហុន សែន នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ផុត​លេខ​ផ្កាយ​មាស៥នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ​ទំាងអស់ ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូន អោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែជំរៅថែម​ទៀត​សំដៅព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង។

ទោះបីស្ថាន​ភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ពេញ​លេញ និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ភាព​លំនឹង​ក៏ដោយ​ក៏ស​ក​ម្ម​ភាព​លើក​កំព​ស់ស្មារ​តីត្រៀម​ខ្លួន​ជានិច្ច ដើម្បីបំរើបំរើប្រ​ទេស​ជាតិ ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់បំផុត ត្រូវ​បានអនុវ​ត្តឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​លើគ្រ​ប់វិស័យ ពិសេស​វិស័យអប់រំហ្វឹក​ហ្វឺន ហ្វឹក​ហាត់ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ជាប​ញ្ហាអត្ថិភាព​និង​ជាចំប​ង​បំផុត

វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ក៏ជាផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក​ម្ម​វិធីរួម​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សំដៅលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ជំនាញឯក​ទេស ដើម្បីបំរើការ​ប្រ​យុទ្ធ​ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំរ​ប​ស់ប​ណ្តាមេប​ញ្ជាការ​គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់នាស​ម័យ​ម​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ទៅអនាគ​ត ។

វ​គ្គ​សិក្សាស្តីពីវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ព័ត៌មាន​វិទ្យាដែល​បាន​ប្រារ​ព្ភ​ធ្វើនាពេល​នេះពិត​ជា​មានអត្ថ​ប្រ​យោជ​ន៍យ៉ាង​ធំធេង​ពីព្រោះវាបាន​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ចាំ

បាច់រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូម​និ្ទ​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​នៅក្នុង​គ្រ​ប់វិស័យ​ដើម្បីអោយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​យើង​ឈាន​ជើង​នៅលើផ្លូវ​មួយ​នៃការ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តែមួយ​ជាមួយ​គេឯង​នៅក្នុង​តំប​ន់និង​នៅលើពិភ​ព​លោក។

          ក្នុងឪកាស​នោះដែរឯកឧត្ត​ម​បាន​ផ្តាំផ្ញើចំពោះក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ពេល​សិក្សា

អស់លោក​ត្រូវ​គោរ​ព​ពេល​វេលាបាន​ល្អ។

          -ត្រូវ​តែជំរុញអក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​នៅក្នុង​ជួរ​នាទាហានអោយ​បាន​ទូលំទូលាយ​ចាត់ទុក

អក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​គឺជាម​ធ្យោបាយ​យ៉ាង​សំខាន់ស​ម្រាប់កិច្ច​ការ​រ​ដ្ឋ​បាល​និង​ការ​ប្រើប្រាស្រ័យ

ទាក់ទ​ង​តាម​រ​យះសារ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍អេឡិច​ត្រូនិច។

          -ត្រូវ​តែយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ពារ​ក​ម្ម​សិទ្ធ​ប​ញ្ញា និង​ត្រូវ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ការ​ប្រើប្រាស់

ប្រ​ព័ន្ធអ៊ីន​ធើណែត និងអ៊ីន​ត្រាណែត​នៅក្នុង​ទិស​ដៅអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ ជៀស​វាង​ការ​ប្រើប្រាស់នូវ

ប​ច្ចេក​វិទ្យានេះ នៅក្នុង​គោល​ដៅឧក្រិដ្ឋ ឬ ក្នុង​គោល​ដៅផ្សេងៗទៀត ដែល​ផ្ទុយ​និង សិល​ធ​ម៏ ប្រ​ពៃណី និង​ទំនៀម​ទ​ម្លាប់ដ៏ល្អប្រ​ពៃ រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​កាស​បើក​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និង អ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី៤

ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅ ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

រូបថត home_nav