ព័ត៌មាន
ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី២ ឆ្នាំ ២០១៣

អនុវ​ត្ត​តាម​ស​ច្ចាប័ប​ន​លេខ​០០៦ចុះថ្ងៃទី១២​ខែមិនា​ឆ្នាំ២០១៣​រ​ប​ស់​គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំ​ការ​ងារ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោ​ធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស្តីអំពីការ​ប​បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​អ៊ីន​ត្រាណែត​និង​អ៊ីន​ធើណែត។

            នៅថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែក​ញ្ញា​ឆ្នាំ២០១៣​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត​ក្រោម​អធីប​តីឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទ​ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏​ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់​ ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

            លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ទេព អ៊ន នាយ​ការិយាល័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ឡើងអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សានោះថា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​រួម​ចំណែក ក្នុង​គោល​ដៅ​អនុវ​ត្ត​នូវ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ជាតិ ដោយ​ប្រ​ព​ន្ធ័​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​អេឡិច​ត្រូនិក ។

ជាក់ស្តែង​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​អ៊ីន​ធើណែត និង អ៊ីន​ត្រាណែត ស​រុប​ចំនួន ៣​វ​គ្គ​រួច​ម​ក​ហើយ​ដែល​មាន​ក​ម្ម​សិក្សាការី​ស​រុប​ចំនួន ១៥១​ នាក់។ ចំពោះ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ត្រូវ​បិទ​វ​គ្គ​នាពេល​នេះរួម​មាន ក​ម្ម​សិក្សាការីចំនួន ៣៩នាក់ ម​ក​ពី ៣០ អង្គ​ភាព

            ១ អំពីខ្លឹម​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​មាន :

                        -មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះនិង​ការ​ប្រើប្រាស់

                        -ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព

                        -ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail សាធារ​ណះ

                        -រ​បៀប Setupអ៊ីម៉ែល នៅលើ Ms-Outlook 2007, 10

                        -ការ​ប្រើប្រាស់ Intranet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព

                        -រ​បៀប​ជួស​ជុល និង​ត​ភ្ជាប់ Internet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព

            ២ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជាក់ស្តែង​សំរេច​បាន :

                        -ល្អ                  ចំនួន               ៨​    នាក់ = ២០,៥១%

                        -ប​ង្គួរ ​​              ចំនួន               ២៥ ​នាក់ = ៦៤,១០%

                        -ម​ធ្យ​ម ​​           ចំនួន               ៦    ​នាក់ = ១៥,៣៨%

            ល​ទ្ធ​ផ​ល​ទ​ទួល​បាន​ខាង​លើ​អាស្រ័យ​ដោយ​មាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ផ្ទាល់ពី សំណាក់​សិក្ខាកាម​គ្រ​ប់រូប​ពិសេស ជួរ​គ្រូប​ង្រៀន​ដែល​បាន​យ​កអស់​ក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត ខិត​ខំ ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញ​លើប្រ​ធាន​ប​ទ​នីមួយៗ​បាន​ស៊ី​ជ​ម្រៅធ្វើអោយ​សិក្ខាកាម​ម្នាក់ៗក្តាប់​បាន និង ចេះចាំបាន​នូវ​រាល់​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ទំាង​នោះបាន​ល្អ​ប្រ​សើរ ។

            ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង ដ៏​ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់​ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯក​ ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ​បាន​វាយ​ត​ម្លៃ​ខ្ព​ស់​ចំពោះ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​រៀន​សូត្រ​នៅក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សា​និង​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំ​ផ្ញើរ​ក្រោយ​ពី​ប​ញ្ច​ប់​វ​គ្គ​សិក្សា​វិល​ត្រ​ល​ប់ទៅ​អង្គ​ភាព​វិញ​ត្រូវ​យ​ក​ចំណេះ​ដឹង​ដែល បាន​រៀន​សូត្រ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ទៅ​បំពេញ​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​អង្គ​ភាព​រៀង​ៗ​ខ្លួន​អោយ​បាន​ល្អ​និង​ត្រូវ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប្រ​ព័ន្ធ​អ៊ីន​ធើណែ​ត និង​អ៊ីន​ត្រា​ណែត​នៅ​ក្នុង​ទិស​ដៅអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ ជៀស​វាង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ ប​ច្ចេក​វិទ្យា​នេះ នៅ​ក្នុង​គោល​ដៅ​ឧក្រិដ្ឋ ឬ ក្នុង​គោល​ដៅ​ផ្សេងៗទៀត យ​ដែល​ផ្ទុ​និង សិល​ធ​ម៏ ប្រ​ពៃណី និង​ទំនៀម​ទ​ម្លាប់​ដ៏ល្អ​ប្រ​ពៃ រ​ប​ស់​ក​ង​យោ​ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

            ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​កាស​បិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​អ៊ីន​ធើ​ណែត​និង​អ៊ីន​ត្រា​ណែត​ជំនាន់ទី២​ចាប់ពី​ពេល​នេះត​ទៅ ។

            ក​ម្ម​វិធីទំាង​មូល​ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ច​ប់​ក្រោយ​ពេល​គ​ណះអធិប​តី​បាន​ប្រ​គ​ល់​លិខិត​ប​ញ្ចាក់ការ​សិក្សា ជូន​ដ​ល់​សិក្ខា​កាម​ទំាង​អស់ ៕

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 01 Oct, 2014​ ការចែករំលែក