ព័ត៌មាន
ពិធីបំពាក់ ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិជូន​នាយ​ទាហាន ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៤

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពិធីបំពាក់ឋាន​ន្ត​រៈស័ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ លោក​វ​រ​សេនីយឯក សាយ សំណាង នាយ​ផ្នែក​បុគ្គ​លិក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ឡើងអាន ព្រះរាជ​ក្រិត្យ​តែង​តាំង​ថ្នាក់ ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ ចំនួន២រូប និង​ប្រ​កាស​រ​ប​ស់ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តែង​តាំង​ថ្នាក់ វ​រ​សេនីយ​ទោ ចំនួន៥រូប ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ​ត្រី ចំនួន៣២រូប ថ្នាក់អនុសេនីយឯក ចំនួន១០រូប ថ្នាក់អនុសេនីយ​ទោ ចំនួន៩រូប ថ្នាក់អនុសេនីយ​ត្រី ចំនួន០១រូប និង​ថ្នាក់នាយ​ចំណ​ង់ ចំនួន០២រូប។

          ប​ន្ទាប់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ឡើង​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហាន​នៅក្រោមឱវាត​ទាំងអស់ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិថ្មី។

          ក្នុងឱនោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​ជូនអង្គ​ពិធីទាំង​មូល​ថាៈ

          ថ្ងៃនេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង​មាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ និង​មោទ​ន​ភាព​ជាទីបំផុត ដែល​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ស្គាល់ពីព្រះម​ហាក្ស​ត្រ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​តែង​តាំង និង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិជូន នាយ​ទាហាន​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង ការ​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិនាពេល​នេះដែរ គឺអាទិភាព​ចំពោះនាយ​ទាហាន​ដែល​មាន​តួនាទីមុខ​តំណែង មាន​ស្នារ​ដៃល្អក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច និង​នាយ​ទាហាន​ដែល​បាន​បំពេញ​ការ​ងារ​យូរ​ឆ្នាំម​ក​ហើយ ចំពោះនាយ​ទាហាន​ដែល​នៅសេស​ស​ល់ យើង​នឹង​ស្នើរ​សុំត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិប​ន្ត​នៅជំហ៊ាន​ក្រោយ​ទៀត។

          ឯកឧត្ត​ម​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ប​ន្ត​ទៀត​ថាៈ ចាប់ពីពេល​នេះទៅថ្ងៃអនាគ​ត នាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិថ្មី និង​នាយ​ទាហាន​រ​ប​ស់យើង​ទាំងអស់នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ត្រូវ​តែកំណ​ត់អោយ​បាន​ច្បាស់លាស់ និង​ព​ង្រឹងអោយ​បាន​ល្អនូវ​ស​តិអារ​ម្ម​ណ៍ន​យោបាយ មិន​ធ្វើអ្វីអោយ​ប៉ះពាល់ដ​ល់វិន័យ និង​សីល​ធ​ម៌រ​ប​ស់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ហើយ​ខិត​ខំអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ នូវ​ភារ​កិច្ច​ក៏ដូច​ជាប​ទ​ប​ញ្ជាដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ ដោយ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​យ​ល់រៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​ទៀត នូវ​មុខ​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​ដើម្បីព​ង្រឹង និង​លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​បំពេញ​ការ​ងារ គោរ​ពអោយ​បាន​ល្អនូវ​ពេល​វេលាធ្វើការ​ងារ​រ​បៀប​រ​ប​ប​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់រ​ប​ស់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង​ត្រូវ​មាន​ការ​សាម​គ្គីភាពឯក​ភាព​ផ្ទៃក្នុង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើងអោយ​បាន​ល្អ។

          ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ជូន​ព​រ និង​ប្រ​សិទ្ធ​ព​រ​ជូន​ដ​ល់នាយ​ក​ទាហាន​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុងអង្គ​ពិធីទាំង​មូលអោយ​ជួប​តែពុទ្ធ​ព​រ​ទាំង បួន​ប្រ​ការ គឺ អាយុ វ​ណ្ណៈ សុខៈ ព​លៈ ក​ម្បីឃ្លៀង​ឃ្លាត​ឡើយ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 01 Oct, 2014​ ការចែករំលែក