ព័ត៌មាន
ពិធីបំពាក់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ (RADIO.HF.VRU.611)

ដោយ​មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន  ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​នាយ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលាឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​គ​ល់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទRadio HF VRU611> ជូន​ដ​ល់ ប​ណ្តាអង្គ​ភាព ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ចំនួន​ ១៩​ប្រ​ភេទ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជានាយ​ក នាយ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​​ ប​ន្ទាប់ពីលោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សាន្ត នាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ និង​លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ហៀង សុផ​ល​ នាយ​រ​ង​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ ឡើងឧទ្ទេស​នាម អំពីល​ក្ខ​ណះប​ច្ចេក​ទេស ការ​ប្រើប្រាស់និង​រ​បៀប​ថែរ​ក្សា ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611 រួច​ម​កឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន័​នៅក្នុង​ឧកាស​នោះដោយ​បាន​ការអនុញ្ញាតិពីឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ មាន​កិត្តិយ​ស​រីក​រាយ​ដោយ​បាន​ចួល​រួម ក្នុង​ពិធីបំពាក់ម៉ាស៊ីន វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611ជួន​ដ​ល់ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ដែល​មាន​មុខ​នៅ ទីនេះ សូម​ជ​ម្រាប ជូន​ផ​ង​ដែរ ថា ដោយ​មាន​ការ​យ​ក ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពី ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ពិសេស​ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក  នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំន​ង ជាមួយ​ប​ណ្តា​ក្រុម​ហ៊ុនអន្ត​រ​ជាតិ និង ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត ដើម្បីស្វែង​រ​ក​មូល​ដ្ឋាន ឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈប​ញ្ចូន​សារ បំរើអោយ​ភារ​កិច្ច​ធានាម​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំ ស្ថាប័ន​នានា និង  ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​រ​ប​ស់យើង។ ហើយ​ការ​បំពាក់នេះក៏មិន​មែន​ជាលើក​ទីមួយ​ដែរ​ដូចអស់លោក​នៅតាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​បាន​ដឹង​ស្រាប់ហើយ រាល់ប​ណ្តាលឧប​ក​រ​ណ៍​​ ស​ម្ភារៈប​ញ្ជូន​សារ ដែល​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​ទាំង​ការ​ទ​ទួល​បាន ពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ទំនាក់ទំន​ង​ស្នើសុំ ពីប​ណ្តាក្រុម​ហ៊ុន​និង ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត ជានិច្ច​ជាកាល នាយ​ក​ដ្ឋាន​តែង​តែ ផ្ត​ល់ជូន​ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ជានិច្ច​ ក្រោយ​ពេល​ទ​ទួល​បាន ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611

 ត្រ​ឡ​ប់ទៅអង្គ​ភាព​វិញ ត្រូវ​ចេះប្រើប្រាស់ និង​គ្រ​ប់គ្រ​ង  ថែរ​ក្សាអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទៅ​តាម​ល​ក្ខ​ណៈប​ច្ចេក​ទេស ដូច ដែល​គ្រូប​ង្រៀន​បាន​ឡើង​ថ្នាក់ឧទ្ទេស​នាម​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។  ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611 ដែល​ត្រូវ​បំពាក់ជូន​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​មាន

          ១ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ       ០២              PSC

            ២​ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ          ០៣              PSC

          ៣ ទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក                     ០១              PSC

          ៤ ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៣១                                   ០១               PSC

          ៥ កោះតាង                                                    ០១               PSC

          ៦ កោះពូលូវៃ                                                  ០១               PSC

          ៧ ទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក                   ០១               PSC

          ៨ ទីប​ញ្ជាការ​ជួរ​មុខ​ខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ                ០១               PSC

          ៩ ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ៣                         ០២              PSC

          ១០ ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ២                       ០៣              PSC

          ១១ ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ៩១១                ០១              PSC

          ១២ ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ១                     ០១              PSC

          ១៣ ទីប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៣                     ០១               PSC

          ១៤ ទីប​ញ្ជាការ​ជួរ​មុខ​ខេត្ត​កោះកុង                      ០១               PSC

          ១៥ យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៤                                      ០៤               PSC

          ១៦ ទីប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥                       ០១​               PSC

          ១៧ ទិស​ទី១ ខេត្ត​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ                       ០១               PSC

          ១៨ ទិស​ទី២ កំរៀង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន                           ០១               PSC

          ១៩ ទិស​ទី ៣ សំឡូត​ខេត្ត​ប៉ៃលិន                        ០១               PSC

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ស៊ីម សុទ្ធ តំណាងអោយអង្គ​ភាព​ដែល​បាន ម​ក​ទ​ទួល ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ VRU 611 បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះនាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ពិសេស ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក  នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដែល​ជានិច្ច​ជាកាល ឯកឧត្ត​ម​តែង​តែយ​ក  ចិត្ត ទុក​ដាក់ ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណះងាយ​ស្រួល​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង ទំាង​ស្មារ​តី និង ឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារះដ​ល់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ថ្នាក់ក្រោម​ធ្វើអោយ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​ធានាម​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់  ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ទ​ទួល​បាន​គុណ​ភាព​និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ។

ក្រោយ​ពេល​ត្រ​ឡ​ប់ទៅអង្គ​ភាព​វិញ យើង​ខ្ញុំទំាងអស់គ្នា និង​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ប្រើប្រាស់ គ្រ​ប់គ្រ​ង ថែរ​ក្សាការ​ពារអោយ​បាន​ល្អ ទៅតាម​ល​ក្ខ​ណះប​ច្ចេក​ទេស នូវ​រាល់ប​ណ្តាឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារះប​ញ្ជូន​សារ​ដែល​ថ្នាក់លើបាន​កំណ​ត់ ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 18 Nov, 2014​ ការចែករំលែក