ព័ត៌មាន
ស​ក​ម្ម​ភាព​បំពាក់ និង​ត​ម្លើង​ប្រ​ព័ន្ធ​ត្រាំឃីង(Trunking System)

ដើម្បីឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនិង​ត​ម្រូវ​ការ​ចាំបាច់ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏​ដូច​ទៅ ​អនា​គ​ត​ក្នុង​ការ​អនុវ​ត្ត​ន៍​ភារ​កិច្ច ធា​នាម​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង​ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំ​ស្ថាប័ន​នានា​និង ប​ណ្តារ​អង្គ​ភាព​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ ព្រ​ម​ទាំង​ដើម្បីធ្វើអោយ​ស្ថាប័ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ​ដឹក​នាំតាម​ខ្សែរ​យះប​ណ្តោយ​អោយ​មាន​ការ​ឯក​ភាព​ជា​ទូទៅ ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព​ខ្ព​ស់និង​ស្មារ​តី ទ​ទូល​ខុស​ត្រូវ​ងាយ​ស្រួល​​ ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំន​ង​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ក​ង ឯក​ភាព​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេរ​ភូ​មិន្ទ​និង​ស្ថាប័ន​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល។ ដោយ​មាន​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រាង​ស្តី​អំពី​វិស័យ​ ទូរ​គ​ម​នា​គ​ម​ន៍ រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា ជា​មួយ​ភាគី​មិត្ត​ចិន​(ក្រុម​ហ៊ុន Huawei) ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ​ផ​ន ​ណារ៉ា ​នាយ​ក ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​បាន​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ចអោយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​​ប​ង្កើត​ក្រុម​​ការ​ងា​រ​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​​ថាក្រុម​កា​រ​ងារ (Trunking)  ដើម្បីស​ហ​ការ​ណ៍ជាមួយ​ភាគីមិត្ត​ចិន ​(ក្រុម​ហ៊ុន Huawei) សិក្សា​លើ​គំរោង​រួម​​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​​ត​ម្លើង​និង​បំពាក់ឧប​ក​រ​ណ៍ប្រ​ព័ន្ធ (Trunking System) អោយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេរ​​ភូមិន្ទ​ជា​ល​ទ្ធ​ផ​ល​សំរេច​បាន

- ក្រុម​ការ​ងារ​ទាំង​ពីរ​បាន​ស​ម្រេច​ជំហ៊ាន​ទី១ ត​ម្លើង​ប្រ​ព័ន្ធ​ត្រាំ​ឃីង​​(Trunking System) ដើម្បីធ្វើ​​ការ​សាក​ល្ប​ង​ទាក់ទ​ង​ជូនអង្គ​ភាព​នៅក្នុង​និង​ជុំវិញ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ។

- សាង​ស​ង់ប​ង្គោលអង់តែន​ក​ម្ព​ស់ ៦៥ មែត្រ ចំនួន ៣​​ប​ង្គោល​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅក្នុង​អង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ពិ​​សេស ឆ័ត្រ​យោង ៩១១ មួយ​ប​ង្គោល យោធ​ភូមិភាគ​ពិសេស ​មួយ​ប​ង្គោល ​និង ម​ជ្ឍ​ម​ណ្ឌូល​ហ្វឹក​ហ្​វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ ​មួយ​ប​ង្គោល(ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​សាង​ស​ង់រូច​ជាស្ថាព​រ)។

-បាន​ចាត់តាំង​រៀន​សូត្រអំពីល​ក្ខ​ណ​ប​ច្ចេក​ទេស​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុ​ទាក់​ទ​ង​ប្​រ​ភេទ ​C830​ CDMA​ ជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហ៊ាន​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ប​ញ្ជាការអង្គ​ភាព​នៅក្​នុង​និង​ជុំ​វិញ​រាជ​ធា​នី​ដែល​មាន​គំរោង​ត្រូវ​បំ​ពាក់។

- ធ្វើការ​សាក​ល្ប​ង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ទាក់​ទ​ង​ម៉ា​ស៊ីន​វិទ្យុ​ទាក់​ទ​ង​ប្​រ​ភេទ​ C830 ​CDMA​ បាន​ច​ម្ងាយ​ 10​ Km ​-15​ Km​ ពីអង់តែន។

- បាន​បំពាក់ឧប​ក​រ​ណ៍នៅប​ន្ទាប់ម៉ា​ស៊ីន​មេ​(Server) ​ក្នុង​ក្​រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​រួម​មាន ​ប​ន្ទ​ប់ផ្​គ​ត់ផ្​គ​ង់​ច​រ​ន្ត​អគ្គីស​នី AC - DC ម៉ាស៊ីន BTS និង​ម៉ូនីទ័រ​ចំនួន ៣ ស​ម្រាប់គ្​រ​ប់​គ្រ​ង់​គ​ណ​នេយ្យ។

- បាន​រៀប​ចំប​ន្ទាប់ត​ម្លើង​ម៉ាស៊ីន​ BTS​ នៅទីតាំង​សាង​ស​ង់​អង់​តែន​ទាំង៣​ក​ន្លែង​ខាង​លើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​កំព​ង់តំណើរ​ការ។

- បាន​បំពាក់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្​រ​ភេទ ​C830 ​CDMA ​ជូន​ដ​ល់​អង្គ​ភាព​នៅក្​នុង​និង​ជុំ​វិញ​រា​ជា​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​បាន​ចំនួន ១៨ អង្គ​ភាព ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​កំព​ង់​ធ្វើ​ការ​ទាក់​ទ​ង់​បាន​ដោយ​ជោគ​ជ័យ។

ប​ន្ទ​ប់ម​កឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក​ ផ​ន​​ ណារ៉ា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ណែនាំនិង​ប្រ​គ​ល់កិច្ច​ការអោយ​ក្រុម​ការ​ងារ(Trunking ) រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ហ​ការ​ទៅជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មិត្ត​ចិន​មួយ​ទៀត​គឺ(ក្រុម​ហ៊ុន​ហៃធីរ៉ា)ដើម្បីសិក្សាលើក​ម្រោង​រួម​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំត​ម្លើង​និង​បំពាក់ឧប​ក​រ​ណ៏ប្រ​ព័ន្ធ(Trunking) ជូន​ដ​ល់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ក្នុង​ក​ង​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ជាល​ទ្ធ​ផ​ល​សំរេច​បាន :

                - បាន​ធ្វើការ​សាក​ល្ប​ង​ទាក់ទ​ង​វិទ្យុ PD 780 G ចំនួន 11 គោល​ដៅ(ទាក់ទ​ង​បាន​ច​ម្ងាយ​ពី 25km - 30km)

                - បាន​ធ្វើការ​សាក​ល្ប​ង​ទាក់ទ​ង​វិទ្យុ MD 780 G ចំនួន ១១ គោល​ដៅ(ទាក់ទ​ង​បាន​ច​ម្ងាយ​ពី 45km - 50km)

                - បាន​រៀប​ចំចាត់តាំង​រៀន​សូត្រអំពីល​ក្ខ​ណះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ការ​ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ PD 780 G ជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហ៊ាន​នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន និង​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង​ក​ង​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​មាន​គំរោង​ត្រូវ​បំពាក់។

                - បាន​រៀប​ចំប​ណ្ដាញអគ្គីស​នី MSO.BTS.GPS ដើម្បីត​ម្លើង​ប្រ​ព័ន្ធ Trunking DMR រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន​ហៃធីរ៉ា ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​តំណើរ​ការ 100%

                -  បាន​រៀប​ចំត​ម្លើងអង​តែន DMR និង ម៉ាស៊ីន BTS បាន​ចំនួន ៣​ ទីតាំង​នៅក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌុល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ និង​ភូមិភាគ​ទី៤ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​តំណើរ​ការ 100%។

​​​                - បាន​រៀប​ចំត​ម្លើងអង់តែន Repeter បាន​ចំនួន ៧​ទីតាំង​នៅក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ AEO ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​បោស​សំអាត​មីន(ឧត្តុង្គ) ក​ង​ព​លអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ​ ១ ក​ង​ព​ល​ធំលេខ ៣ ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ ៩ ក​ង​ព​ល ៩១១ (ជួរ​មុខ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ)​​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​តំណើរ​ការ 100%។

                -  បាន​បំពាក់ម៉ាស៊ីន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ភេទ PD 780 G និង MD  780 G ជូន​ដ​ល់ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង​ក​ង​ខេម​រ​ភូមិន្ន ចំនួន ២០​ អង្គ​ភាព​ស​រុប​ម៉ាស៊ីន ៦១៩ គ្រឿង។

​                - ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​ចុះប្រ​មូល​ទិន្ន​ន័យ​ស្ថិតិប​ណ្តាញ​ខ្សែរ​យះទាក់ទ​ង​វិទ្យុ PD 780 G និង​វិទ្យុ C830E ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​កំពុង​រៀប​ចំធ្វើតារាង​ស​ន្ម​ត់ដើម្បីបោះពុម្ភ​ចេញ​ជាសៀវ​ភៅចែក​ជូន​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ដែល​ប្រើប្រាស​ប្រ​ព័ន្ធ Trunking CDMA (C830E).

                - នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ងារ​ជាតិបាន​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ធានាវិទ្យុទាក់ទ​ង​ប្រ​ព័ន្ធ Trunking DMR System (PD 780 G) ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធីដ​ង្ហែព្រះប​រ​មអដ្ឋិ ព្រះប​រ​ម​រ​ត​ន​កោដ្ឋ​កាល​ពីថ្ថៃទី ១១ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៤ ធានាទាក់ទ​ង​បាន​ល្អ ១០០%

 

 

 

 

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 08 Jan, 2015​ ការចែករំលែក