ព័ត៌មាន
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំពិភាក្សារ​លើការ​ងារ សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ជាដៃគូរ​នៅសាល​ប្រ​ជុំនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥​​ វេលាម៉ោង ១០:៣០ នាទីព្រឹក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំពិភាក្សារ​លើការ​ងារ​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជាដៃគូរ​នៅសាល​ប្រ​ជុំនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 20 Aug, 2015​ ការចែករំលែក