ព័ត៌មាន
នៅរ​សៀថ្ងៃទី ២៩ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ និង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​គ្រូសារ និង ឯកឧត្ត​ម អស់លោក លោក​ស្រី ជានាយ​ទាហ៊ាន និង នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ចូល​រួម​កាន់បិណ្ឌ​ទី៣ នៅវ​ត្ត​វេឡុការាម​ហៅវ​ត្ត​ព្រែក ឬស្សី ស្ថិត​នៅក្នុង​ភូមិព្រែកឬស្សី ស​ង្កាត់ព្រែកឬស្សីក្រុង​តាខ្មៅខេត្ត​ក​ណ្តាល

នៅរ​សៀថ្ងៃទី ២៩ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ និង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​គ្រូសារ និង ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​លោក​ស្រី ជានាយ​ទាហ៊ាន និង នាយ​ទាហ៊ាន​រ​ង ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ចូល​រួម​កាន់បិណ្ឌ​ទី៣ នៅវ​ត្ត​វេឡុការាម​ហៅវ​ត្ត​ព្រែក ឬស្សី ស្ថិត​នៅក្នុង​ភូមិព្រែកឬស្សី ស​ង្កាត់ព្រែកឬស្សីក្រុង​តាខ្មៅខេត្ត​ក​ណ្តាល។

            ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ តែង​ប្រារ​ព្ធ​ឡើង​ជារៀង​រាល់ឆ្នាំនៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា។ បុណ្យ​នេះត្រូវ​បាន​ពុទ្ធ​សាស​និក​ខ្មែរ ធ្វើឡើង​រៀង​រាល់ឆ្នាំចាប់ពីថៃ្ង១រោច ដ​ល់ថៃ្ង១៥រោច ខែភ​ទ្រ​ប​ទ (ច​ន្លោះខែក​ញ្ញា )។ ប្រ​ជាពុទ្ធ​សាស​និក​ខ្មែរ​ធ្វើបុណ្យ​នេះដោយ​ការ យ​ក​ទេយ្យ​ទាន​ផ្សេងៗមានអាហារ​ជាដើម ទៅប្រ​គេន​ព្រះស​ង្ឃ​នៅក្នុង​វ​ត្ត​ដែល​គ​ង់ចាំវ​ស្សា រ​យៈពេល១៥ថៃ្ង​គ​ត់។ នៅក្នុង​ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​ក្រួសារ​បាន​វេប្រ​គេន​ជូន វ​ត្ត​វេឡុការាម​ហៅវ​ត្ត​ព្រែកឬស្សីមាន​សំភារ: មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា៖

            - គ​ង​ធំ             ចំនួន ១

            - ជួង                ចំនួន ១

ប​ច្ច័យ​បួន​រួម​មាន៖

            - ប្រាក់រៀល​ចំនួន ៧៨០៩០០០ រៀល(ប្រាំពីរ​លាន ប្រាំបីសែន ប្រាំបួន​ពាន់រៀល)

            - ប្រាក់ដុល្លាចំនួន ១៤៥៧ ដុល្លា(មួយ​ពាន់ បួន​រ​យ ហាសិប​ប្រាំពិល​ដុល្លា)

 

 

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 02 Oct, 2015​ ការចែករំលែក