ព័ត៌មាន
ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឩស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​មូល​ដ្ឋាន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ
ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឩស​ភា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​មូល​ដ្ឋាន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្រោមអធិប​តីភាពឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ៕នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរឯ/ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សួស សុទ្ធ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈប​ញ្ជូន​សារ​ជាជំនាញ​មួយ​ដែរ​កើត​មាន​ឡើង​នៅក្នុង​ស​ង្គ​ម​មួយ ប្រ​ទេស​មួយ​វាអាស្រ័យ​លើត​ម្រូវ​ការ​ចាំបាច់ ដែរ​មិនអាច​ខ្វះបាន​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ពីម​នុស្ស​ម្នាក់ទៅម​នុស្ស​ម្នាក់ ពីក្រុម​មួយ​ទៅក្រុម​មួយ ពីតំប​ន់មួយ​ទៅតំប​ន់មួយ ឬ ពីប្រ​ទេស​មួយ ទៅប្រ​ទេស​មួយ​ទៀត។ ដោយ​ឡែក​ផ្នែក​វិស័យ​ក​ង​ព័ទ​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​សារៈប្រ​យោជ​ន៍យា៉ង​សំខាន់បំផុតអាច​និយាយ​បាន​ថាជាស​រ​សៃឈាម​សំរាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​ទូទាំង​ក​ង​ព័ទ​ទោះក្នុង​ពេល​ប្រ​ទេស​មាន​ស​ង្រ្គាម ក៏ដូច​ជាមាន​ស​ន្តិភាព និយាយ​មួយ​បែប​ទៀត គឺ ជ័យ​ជំនះ ឬ ប​រា៉ជ័យ​វាអាស្រ័យ​ដោយ​ការ​រួម​ចំណែក យ៉ាង សំខាន់ រ​ប​ស់ ប​ញ្ជូន​សារ​នេះឯង។ដូច​ច្នេះ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជាជំនាញ​ដែល​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ល​ក្ខ័ការ​ស​ម្ងាត់ទាន់ពេល​វេលាម៉ត់ច​ត់ និង​ធានាស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព ប្រ​ទេស​ជាតិ។ការ​រៀប​ចំច​ង​ក្រ​ង ឯក​សារ ជំនាញ ប​ញ្ជូន សារ​មួយ​នេះយើង​ស្រាវ​ជ្រាវ រៀប​ចំ ឡើង​ក្នុង គោល​បំណ​ង​ចូល​រួម​បំពេញ​តំរូវ​ការ​យ​ល់ដឹង​តាម​សំណូម​ព​រ រ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន រ​ង ព​ល​ទាហាន ទាំងអស់និង​នាក់ស្រាវ​ជ្រាវ​ទាំង​ឡាយ។ ទ​ន្ទឹម និង​នោះដោយ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ពំុទាន់មានឯក​សារ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ សំរាប់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៅឡើយ​បាន​ជាយើង​ខិត​ខំ ប្រ​មូល ផ្តុំ ច​ង​ក្រ​ង និង​រៀប​ចំឡើង​តាម​ការ​ដែល​បាន​ឆ្ល​ង​តាម​វ​គ្គ សិក្សា ស្រាវ​ជ្រាវ ទាំង​ក្នុង​និង ក្រៅប្រ​ទេស​និង​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ជាក់ស្តែង​រ​ប​ស់យើង។ក​ម្រ​ង ឯក​សារ នេះនិង​ក្លាយ​ជាវិភាគ​ទាន​ដ៍មាន​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក លោក​ស្រី មិត្តអ្ន​កអាន ដែរ​ច​ង់ស្វែង​យ​ល់ពីជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 28 May, 2016​ ការចែករំលែក