ព័ត៌មាន
នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ស្តីអំពី ស​ន្ទ​រ​ក​ថា ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីបិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ
នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ស្តីអំពី  ស​ន្ទ​រ​ក​ថា ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីបិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ៥ឆ្នាំ(២០១០-២០១៤) និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត៥ឆ្នាំ(២០១៥-២០១៩) និង​សេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៍ ។ ម​តិស្វាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុងឱកាស​បិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កំណែទ​ម្រ​ង់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  រ​យៈពេល៥ឆ្នាំ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ/ឧឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សេង សំឃិត នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 13 Jun, 2016​ ការចែករំលែក