ព័ត៌មាន
ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ណ៏ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិបាន​ល្អ និង ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំ ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ណ៏ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិបាន​ល្អ និង ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំ ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពី  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់ប​ញ្ចូន​នាយ​ទាហាន​ចំនួន ២ រូប៖

១.​ឯ/ឧឧត្ត​ម​ស​រ​នីយ៍ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ 

២.​លោក វ​រៈសេនីយ​ត្រី ខ​ន ម៉ៅ ប្រ​ធាន​ផ្នែក​ព័ត៏មាន​វិទ្យា

ចូល​រួម​សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ព​ហុសាស​ន៏យោធា ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (PE) លើក​ទី ៣  នៅប្រ​ទេស​ម៉ុង​ហ្គោលី ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ដ​ល់​ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីត្រៀម​ចូល​រួម​ក​ម្ម​វិធី ស​ម​ប្រ​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៏យោធា ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង​នៅប្រ​ទេសអូស្ត្រាលីនាពេល​ខាង​មុខ។

លោក វ​រៈសេនីយ​ត្រី ខ​ន ម៉ៅ បានអោយ​ដឹង​ថា៖​ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ នេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ចូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់នាយ​ទាហាន​ចំនួន ២​ រូប ចូល​រួម​សិក្ខាសាលា ស្តីអំពីព​ហុសាស​ន៏យោធា ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច។​ លើក​ទី១ នៅប្រ​ទេស ប៉ាពូញូកានា(Papua New Guinea) លើក​ទី២ ធ្វើនៅកោះហាវ៉ៃស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក លើក​ទី៣ ធ្វើនៅប្រ​ទេស​ម៉ុង​ហ្គោលី ដើម្បីត្រៀមអនុវ​ត្ត​ន៏ជាក់ស្តែង​ស​ម​ប្រ​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៏យោធាផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យាវិទ្យុទាក់ទ​ង តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច នៅប្រ​ទេសអូស្រ្តាលីដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅក្នុង​ខែ សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ ខាង​មុខ​នេះ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 17 Jun, 2016​ ការចែករំលែក