ព័ត៌មាន
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ទ​ស្ស​នាលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិត ថ្មើរ​ជើង​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​រ​ថ​ក្រោះ នៅទីលាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាញ់គ្រាប់ពិត​ម​រ​ត​ក​តេជោ សែន វាល​ចាប​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៥ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន  ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ទ​ស្ស​នាលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិត ថ្មើរ​ជើង​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​រ​ថ​ក្រោះ នៅទីលាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាញ់គ្រាប់ពិត​ម​រ​ត​ក​តេជោ សែន វាល​ចាប​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៥ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 30 Jun, 2016​ ការចែករំលែក