ព័ត៌មាន
ព្រឹក​ថ្ងៃទី៣០ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំសំណេះសំណាល​ជាមួយ​សិក្ខាកាម ដែរ​បាន​ប​ញ្ច​ប់ការ​សិក្សានៅសាលា នាយ​ទាហ៊ាន ប​ច្ចេក​ទេស​វិទ្យុទាក់ទ​ង ទីក្រុង​ញ៉ាត្រាង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ក្រោមអតិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង ស​ត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ
ព្រឹក​ថ្ងៃទី៣០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំសំណេះសំណាល​ជាមួយ​សិក្ខាកាម​ដែរ​បាន​ប​ញ្ច​ប់ការ​សិក្សានៅសាលា នាយ​ទាហ៊ាន ប​ច្ចេក​ទេស វិទ្យុទាក់ទ​ង ទីក្រុង​ញ៉ាត្រាង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ក្រោមអតិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង ស​ត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ៕

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 30 Jun, 2016​ ការចែករំលែក