ព័ត៌មាន
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំជាមួយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែរ​ជាប្រ​តិភូត្រូវ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំជាមួយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែរ​ជាប្រ​តិភូត្រូវ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា: តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែរ​បានអញ្ជើញ នាយ​ទាហាន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា យើង​នេះមាន​រ​យៈពេល៥ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦។

ចំពោះការអញ្ជើញ នាយ​ទាហាន​ប​ញ្ជូន​សារ នៃ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នាពេល​នេះគឺមិន​មែន​ជាលើក​ទី១នោះទេគឺ តែង​តែអញ្ជើញ​ជា ញឹក​ញាប់ដូច ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ធ្លាប់បាន​ដឹង​រួច​ស្រាប់ហើយ​ហេតុដូច្នេះត្រូវ​រៀប​ចំប្រុង​ប្រៀបអោយ​បាន​ល្អទាំង​ប​ណ្តា ឯក​សារ វ​ត្ថុអនុស្សាវ​រីយ៍និង​ស​ម្ភារៈផ្សេងៗដូច​ដែរ​យើង​ធ្លាប់រៀប​ចំប្រុង​ប្រៀប​លើក​មុនៗ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 03 Aug, 2016​ ការចែករំលែក