ព័ត៌មាន
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ ៩ខែ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ត្រីមាស​ទី៤ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ ៩ខែ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ត្រីមាស​ទី៤ឆ្នាំ២០១៦

ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ 

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​រាយ​ការ​ណ៍អំពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ស​ម្រេច​បាន​រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្នុង​រ​យៈពេលb៩ខែ ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ទិស​ដៅការ​ងារ អនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ត្រីមាស​ទី៤ឆ្នាំ២០១៦។

ប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម ជានាយ​ក​រ​ង និង ប​ណ្តាអស់លោក នាយ​ការិយាល័យ   ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​ចូល​រួម​មាន​យោប​ល់រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា: នៅក្នុង​រ​យៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ រ​ប​ស់យើង​ស​ម្រេច​បាន​យ៉ាង​ល្អ ប្រ​សើរ​នូវ​ការ​ងារ​សំខាន់ ៗមួយ​ចំនួន​គួអោយ​មោទ​ន​ភាព​ជាក់ស្តែង​ដូច​ដែរ​មាន​នូវ​ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ៩ខែឆ្នាំ២០១៦នេះស្រាប់។ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ទាំងអស់នេះគឺកើត​ទ្បើង​ដោយ​សារ​ការ ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់និង​ស្មារ​តី ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​ន៍នូវ​តួនាទី ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​ជា នាយ​ទាហាន នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់យើង។

ប​ន្ទាប់ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដាក់ទិស​ដៅការ​ងារ​ប​ន្តអនុវ​ត្ត​ន៍ត្រីមាស​ទី៤ឆ្នាំ២០១៦ជូន​ដ​ល់ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ក​រ​ងអស់លោក​នាយ​ការិយាល័យ​និង​ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ន្តអនុវ​ត្ត​ន៍។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 07 Oct, 2016​ ការចែករំលែក