ព័ត៌មាន
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ បូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃការ​ងារ​តាម​ការិយាល័យ​ជំនាញ នៅសាល​ប្រ​ជុំនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃការ​ងារ​តាម​ការិយាល័យ​ជំនាញ​ដែល​មាន​ស​មាស​ភាព​ចូល​រួម​ពី ឯកឧត្ត​ម បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ឯកឧត្ត​ម ហឿង គុជ​ច័ន្ទ​តារា នាយ​ក​រ​ង​ទ​ទួល​ប​ន្ទុក​ការិយាល័យ​ហ្រ្វេក​ង់ ការិយាល័យ អ៊ីន​ត្រាណេត និងអ៊ីន​ធើណេត និង​នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង​ចំណុះតាម​ការិយាល័យ​និមួយៗ​ នៅសាល​ប្រ​ជុំនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By khanmao. 21 Nov, 2017​ ការចែករំលែក